Neděle Božího slova, aneb víra se rodí ze slyšení Božího hlasu

Milí bratři a sestry ve víře,

třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví jako neděle Božího slova. Neustále jsme svědky nesnadno pochopitelných událostí, které ovlivňují náš život. Četba Písma svatého může vždy poskytnout správnou orientaci, a to i v době, ve které není snadné se vyznat. V říjnu roku 2023 jsem se jako delegát České biskupské konference účastnil XVI. řádného generálního zasedání biskupské synody o synodalitě. Jedním ze silných momentů bylo slavnostní uvedení evangeliáře do našeho společenství na začátku zasedání a jeho umístění na čestné místo. Božím slovem jsme se pak nechali vést každý den při zamýšlení se nad důležitými tématy církve i společnosti v 21. století.

Přijměte prosím mé srdečné poděkování za Vaši podporu biblického apoštolátu, ať už v podobě modlitby nebo finančního příspěvku. Bůh Vám odplať svým požehnáním

Mons. Zdenek Wasserbauer
předseda správního výboru Biblického díla


Na podporu katolického i ekumenického biblického apoštolátu věnuje letos naše farnost finanční dar 6.795,- Kč.


SLUŽBY LEKTORŮ LITURGICKÝCH ČTENÍ NA NEDĚLE A SVÁTKY ROKU 2024 JSOU K DISPOZICI ZDE.