O hodnotách, kterých si ceníme, je třeba mluvit

Milí farníci,
rád bych vás pozval k modlitbě a postu za naše senátory, kteří mají ve čtvrtek (25.1.) na programu hlasování o tzv. Istanbulské úmluvě s možností tento nebezpečný ideologický dokument svobodně a sebevědomě odmítnout. Kéž jim přitom pomáhají projevy našeho zájmu a vyšší moudrost Ducha Svatého! Níže si můžete přečíst krátkou zprávu, kterou jsem v této věci adresoval paní Jitce Chalánkové, senátorce za náš volební obvod. +OT


Vážená paní senátorko,
srdečně Vás zdravím z Rokytnice u Přerova. S velkým zájmem sleduji, jak si v těchto dnech v Senátu poradíte s hlasováním o vysoce kontroverzním dokumentu, který se jmenuje Istanbulská úmluva. Nakolik jsem měl možnost se s tématem postupně seznámit, jeho přijetí určitě NENÍ v zájmu České republiky a jejího právního řádu. Pokud to vidíte podobně, děkuji za Váš hlas pro definitivní NEPŘIJETÍ úmluvy. Chybět nám určitě nebude. Stejnou cestou se už před lety vydalo sousední Slovensko. Turecko, které dalo dokumentu název, od ní dokonce odstoupilo, ačkoliv prý mezitím prošla ratifikačním procesem.

S přáním všeho dobrého
Tomáš Klíč

PS. Argumentace Vašeho kolegy Šimetky, který IÚ srovnává s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, vyvolala zásadní protest z pera pana Mgr. Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. Jeho negativní postoj k Istanbulské úmluvě je znám dlouhodobě, viz osobní blog autora na aktuálně.cz a jeho článek ze dne 7. 5. 2018 nazvaný Zpochybňování přirozených daností znamená konec naší civilizace (citováno 22. 1. 2024).