Archiv rubriky: Církev v České republice

Chystá se cynický podvod na voličích

PROHLÁŠENÍ

České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí

Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. V Článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo nesmí být svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění „církevních restitucí“ – částečného navrácení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec Parlamentem České republiky projednáván.

Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovémuto postupu oponují. Spoléhat na to, že další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to nevyšlo.

Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku, původně ukradeného církvím a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy.

Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně antisemitismu a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost se vždy vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by tomu tak být i nadále, nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném odškodnění a jejich zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu.

Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými spravedlivými lidmi, aby tento návrh razantně odmítli. 

V Praze dne 12. prosince 2018

 kardinál Dominik Duka OP
předseda České biskupské konference

Mgr. Daniel Ženatý
předseda Ekumenické rady církví v ČR

Petr Papoušek
předseda Federace židovských obcí v ČR

Zdroj: www.cirkev.cz 

Oběd pro lidi bez domova

Vánoční oběd pro lidi bez domova proběhne 27. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci . Tuto akci pořádá mezinárodní křesťanské hnutí Sant’Egidio, které vzniklo v Itálii a zabývá se pomocí chudým. Obědu se vždy účastní asi 100 lidí z ulice.

Kdo by se chtěl zapojit do organizace této akce, může se zaregistrovat na webových stránkách. Je možné také přispět různými věcnými dary pro chudé. Nejlepší jsou teplé ponožky, rukavice, šály, hygienické potřeby, svíčky, ale také spacáky nebo třeba krabičku cukroví, která organizátorům pomůže navodit vánoční atmosféru. Svoje věcné dary na tento účel můžete přinést do sakristie v Brodku, Rokytnici a Citově do 25.12.

Více informací ZDE

Gynekologická poradna podle Božích pravidel?

Jak se můžete dočíst v dopise z brněnského CENAPu, jedná se v našich končinách o zcela výjimečný zjev. Přesto je taková ambulance nejen možná, ale také velmi potřebná.

+OT 


Vážený duchovní otče,

srdečně Vás zdravíme z Centra naděje a pomoci (CENAP). Velice si vážíme Vaší dosavadní nejen duchovní, modlitební podpory, ale i finanční. Protože bez finanční podpory i z vnějšku se celá komplexní činnost, jak ji u nás nabízíme, provádět nedá.

V neziskové oblasti nejsme jen volnočasovou aktivitou, a tedy jsme závislí na dotacích a dárcích. Bohužel zásadní dotace pro následující rok nám byly v rámci škrtů financování neziskovek zrušeny, a proto potřebujeme o to více podpory z venku, od dárců. „Profesionální žebrání“ není naše vášeň, ale za dané situace jste pro nás jediná cesta, abychom nemuseli ukončit nebo výrazně omezit naši činnost.

Pokud vnímáte, že je existence Centra naděje a pomoci důležitá, dovolíme si Vás poprosit i o Vaši finanční pomoc- ať již přímo v hotovosti na recepci Centra naděje a pomoci na Vodní 13 nebo formou přes účet 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Pro snadnější dohledání Vámi poskytnutého daru, prosíme, uvedete následující variabilní symbol 7157150000.

Vážený duchovní otče, obracíme se na Vás v čase, kdy se připravujeme na Vánoce, čas připomenutí narození Ježíše Krista. Hlubší uvědomění této události nás vede k zamyšlení nad tím, jak se v dnešní době se zázrakem stvoření zachází. Žijeme v době, kdy je svět i zdravotnický systém řízen tím, co je finančně zajímavé – co je přínosné pro byznys. Postupnými a nenápadnými krůčky ďábel v našich myslích přepisuje pravdu o lidském životě, o muži, o ženě a o tom, jak spolu mají tvořit rodinu, jak má vznikat nový život. V podvědomí lidí se tak značně mění jejich postoje i to, jak v určitých životních situacích jednají. Podstoupení interrupce, vyrobení dítě na zakázku v reprodukčním centru, testování nenarozených děti a likvidace těch nevhodných, užívání antikoncepce …… je dnes již mnohými považováno za běžné. To, že za každým jedním uměle počatým dítětem, je možná dalších 10 lidských počatých životů usmrceno a možná dalších 5 lidských životů zmraženo, nikdo neřeší !!!

Bůh je nahrazen bůžkem peněz, který si především v gynekologii žádá krvavé oběti. Tato kultura smrti se vyskytuje i v křesťanských rodinách a nezpůsobuje jen tělesnou smrt, ale i často smrt duchovní.

V našem Centru naděje a pomoci usilujeme o to, aby pravda o lidském životě nezanikla. U nás chráníme život od početí. Učíme důstojnému způsobu vyhýbání se početí, a proto nepředepisujeme hormonální antikoncepci a to ani tzv. „léčebně“.

Při otevřenosti k početí bereme v úvahu přirozeně různou délku cyklu, nepoužíváme stimulaci ovulace a umělé, morálně sporné manipulace a tak nepoškozujeme zdraví žen. A především – přirozeným způsobem počaté děti jsou to nejlepší v perspektivě jejich života i života dalších generací.

S využitím metody NAPROHELP v léčbě nechtěné neplodnosti přirozeným způsobem bez vedlejších negativních účinků se podaří porodit dítě čtyřem z pěti párů, kteří se na nás s dosavadní neplodností obrátili. Jsme jediní v České republice, kteří touto metodou NAPROHELP pomáháme. Tuto metodu ale zdravotnictví nepodporuje, jelikož se nejeví pro farmaceutický a reprodukční průmysl jako finančně zajímavá.

Aktuální informace o našich službách naleznete ZDE.

Pojďme společně pomáhat lidem, pojďme ukazovat pravdu o lidském životě, jak lze respektovat tělesnou plodnost, ukažme krásu ženství, mužství, hloubku vztahu mezi mužem a ženou.

Víte-li o někom dalším, kdo by se mohl na našem společném díle podílet tím, že nás finančně podpoří, prosím o předání výše uvedených informací nebo případné předání kontaktu na nás.

Ke každému Vašemu daru, který přesáhne 1000 Kč, zašleme koncem ledna následujícího roku potvrzení o přijetí daru, které je možné uplatnit v daňovém přiznání a tím si snížit odvedenou daň.

Za celý tým Centra naděje a pomoci s přáním klidných adventních dnů, radostných Vánoc a požehnaného roku 2019

MUDr. Ludmila Lázničková