Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Tříkráloví koledníci vyrážejí do ulic

Daria Hrubá už od roku 2008 připravuje pro Tříkrálové koncerty v České televizi krátké příběhy těch, jejichž životy proměňuje výnos Tříkrálové sbírky. Které z desítek příběhů ji za dlouhá léta nejvíce oslovily a na jaké se budete moci těšit už 7. ledna?

Jak napomoci tomu, aby diváci Tříkrálových koncertů ČT zůstali štědrými?
Za tu dobu, co příspěvky natáčím, jsem pochopila, že dárci potřebují především vidět, že jejich pomoc má smysl. Chtějí, aby byly jejich peníze využité opravdu efektivně a doputovaly k lidem, kteří mají před sebou nějakou perspektivu. Každý má rád šťastné konce, takže pokud má příběh alespoň to pověstné „světlo na konci tunelu“, lidé se do sbírky zapojí snáz a s ochotou. I proto se s realizačním týmem snažíme vybírat takové lidské příběhy, ve kterých je kus naděje. Ty diváky oslovují a otevírají nejen jejich srdce, ale i jejich peněženky. A to i v této nelehké době.

Na jaké příklady využití Tříkrálové sbírky se mohou diváci letos 7. ledna těšit?
Příběh od narození handicapovaného Daniela ukazuje, jak potřebná je pro jeho rodiče pomoc Charity. Díky stacionáři Charity Jeseník, který se brzy přestěhuje do nové budovy, si Danielovi rodiče mohou na chvíli oddechnout, mají více času i na další dva syny a Danielova maminka může dokonce chodit do práce.

Hrdinkou druhého příběhu je Jana – maminka, která čelila domácímu násilí, ale nakonec v sobě našla sílu odejít i s dětmi do azylového domu Charity Brandýs n.L. – Stará Boleslav. Tam získala nejen zázemí a podporu, ale za pomoci tamních pracovníků našla i ztracené sebevědomí a novou práci. Teď se i s dětmi těší na nový život, který má díky pomoci Charity před sebou.

Do třetice vám představíme Mariana, kterému podala pomocnou ruku Charita Česká Kamenice. Po různých životních peripetiích a těžkých zdravotních problémech našel nejen nový smysl života, který mu dává kromě jiného práce v chráněné dílně, ale i přítelkyni. Žijí běžný život v chráněném bydlení a štěstím jen září.

Které z desítek příběhů patnáctileté řady vás zvlášť oslovily? Na které ráda vzpomínáte?
Za každým příspěvkem se skrývá silný lidský příběh. Bylo jich mnoho, které se mě hluboce dotkly, ale pokud mám vypíchnout jeden… Pro mě je dodnes skutečným andělem Anna Srbová z Plzně, která pomohla Honzovi s Olinkou ke spokojenému životu, ačkoli jejich začátky byly hodně složité. K jejich příběhu jsme se po čase rozhodli vrátit, abychom viděli, zda se nějak vyvíjí. A nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem po pěti letech viděla, že jsou Honza s Olinkou spolu, šťastní, jen už bez dluhů a ve vlastním bytě. To bylo nejvíc!

Dívejte se přímý přenos Tříkrálového koncertu už v sobotu 7. ledna od 18 hodin na ČT1!

Zdroj: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/reziserka-daria-hruba-kazdy-ma-rad-svetlo-na-konci-tunelu/

Do Nového roku je nejlepší se „promodlit“

Od východu slunce až na jeho západ,
buď chváleno Hospodinovo jméno!

Tato slova 113. žalmu byla v Rokytnici o silvestrovském večeru podnětem ke kázání otce Tomáše během děkovné bohoslužby na zakončení roku 2023. Skrze slavnostní zpěv nešpor a modlitby Te Deum (Tebe Bože chválíme) jsme se spojili se světovou církví, jež ve své liturgii nepřestává vzdávat díky Boží dobrotě.

Do budoucna by bylo velmi žádoucí, aby se víc našich farníků s radostí zapojovalo do krásného proudu liturgických modliteb s breviářem v ruce. Kdo rozumíte anglicky, můžete si udělat představu o průběhu římskokatolické liturgie večerních chval díky dostupnému záznamu z přeplněné vatikánské baziliky, nebo si aspoň prohlédnout stručné shrnutí na konci tohoto příspěvku.

VEČERNÍ CHVÁLY S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
VIGILIE SLAVNOSTI P. MARIE, MATKY BOŽÍ

(31 .12. 2023)

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

(Žalm 147,12n)

Ty ses narodil z Panny Marie,
abys byl naším bratrem,
nauč lidi vzájemné bratrské lásce.

Pane, daruj všem svůj mír.

Slavnostní nešpory s papežem v neděli 31. 12. – shrnutí