Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Jaroslav Goldman (1932)

V kruhu milující rodiny a pod mateřským pohledem Panny Marie odešel vstříc svému Pánu

pan Jaroslav Goldman
9. května 400, Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 5. 8. v 11.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Atmosféru Světových dní mládeže se pokusíme prožít na dálku

VIDEO: Výzva papeže Františka k modlitbě za Setkání mládeže

Tři stateční mládežníci z naší farnosti se odhodlali vyjet do Lisabonu za papežem Františkem a stovkami tisíc vrstevníků na velký festival víry a radosti ze života. Těšíme se na jejich svědectví!

Pro žáky a studenty 14+ nebo mladé dospělé, kteří zůstali doma, nabízím možnost společného prožití závěrečného večera SDM (anglicky World Youth Day) alespoň na dálku.

Milí mladí přátelé,
v sobotu 5. 8. jste zváni na faru do Rokytnice. Nejprve spolu v 19 hodin povečeříme u ohně a něco si zahrajeme na zahradě. Ve 21 hodin se přesuneme do domu k živému televiznímu přenosu z Lisabonu, který budeme promítat na stěnu. Zakončení programu cca o půlnoci. Podle počasí bude možnost přespání do rána pod širákem v zahradě nebo pod střechou na faře. Neváhejte a přijďte si vychutnat jedinečnou atmosféru Světových dní mládeže. Vaši kamarádi – věřící i nevěřící – jsou vítáni. Kdo zůstane do rána, ať si s sebou vezme spacák a karimatku.  

Srdečně zve otec Tomáš

VIDEOPREZENTACE AKCE S ÚCTYHODNOU TRADICÍ

HYMNA SETKÁNÍ V LISABONU 2023 (originální videoklip)

Biskupové k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali na úvod svého plenárního zasedání na Velehradě společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství a tzv. Istansbulské úmluvy. Text přinášíme níže spolu s fotografií z letošní pěší pouti do Majetína.

Cyrilometodějská pouť do Majetína – 5. 7. 2023 – foto K. Janková

TEXT BISKUPSKÉHO PROHLÁŠENÍ

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi ohledně některých aspektů manželství a rodiny chceme připomenout, že k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která bývá stručně nazývána Istanbulská úmluva, jsme 13. května 2018 vydali pastýřský list, (1) a pak svůj názor podrobně odůvodnili v textu podepsaném zástupci různých křesťanských církví. (2)   

Náš názor se v tomto nemění. Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu, kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací“ (3) , do společnosti.  

S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“ a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. 

Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou. (4)

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Oficiální zdroj této zprávy: www.cirkev.cz

———————————-

  (1) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/spolecny-list-ceskych-a-moravskych-biskupu-ke-schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy_10

 (2) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/stanovisko-k-zameru-ratifikace-istanbulske-umluvy_11

 (3) např. František: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/papez-frantisek-pro-argentinsky-denik-snim-o-spravedlivejsi-ot.html; František: Maďarsko 28. dubna 2023, projev k občanským autoritám; https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230428-ungheria-autorita.html

 (4)  srov. František: Amoris laetitia 52‒53, 251

Zahradní slavnost vám otevírá brány už potřetí

Místní katolická farnost Rokytnice – Brodek u Přerova a Citov ve spolupráci s cimbálovou muzikou Okybača srdečně zve obyvatele našich obcí na přátelské setkání v jedinečném prostoru farní zahrady v Rokytnici. Akce se koná tuto neděli 16. 7. odpoledne od 15 hodin.

Kromě oblíbené hudby se můžete těšit na občerstvení z udírny, čepované nápoje, dobrou společnost, hry pro děti, jízdu na koni, domácí dobroty ke kávě a informace o plánech s farní zahradou do dalších let. Brány areálu budou otevřeny minimálně do 19 hodin.