Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Hledáme ředitelku pro mateřskou školu

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově s nástupem do funkce od 1. ledna 2023.

Podmínky:

  • praktikující katolík / katolička
  • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pedagogického směru
  • a tříletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

K přihlášce připojte:

  • ověřené kopie dokladů o vzdělání
  • životopis
  • přehled praxe
  • výpis z trestního rejstříku
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • Vaši představu o církevní mateřské škole v rozsahu do třech stran

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc do 15. prosince 2022.

Slavíme křesťanské svátky „Dušiček“

PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ DUŠÍM ZEMŘELÝCH V OČISTCI JE KROMĚ MODLITBY NA HŘBITOVĚ NEZBYTNÁ SVATÁ ZPOVĚĎ, SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A MODLITBA NA ÚMYSLY PAPEŽE FRANTIŠKA. NABÍDKA PLATÍ OD 25. 10. DO 8. 11. PO OBA DVA HLAVNÍ SVÁTEČNÍ DNY NABÍZÍME KŘESŤANŮM ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V NAŠÍ FARNOSTI NÁSLEDOVNĚ.