Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Blíží se slavnostní průvody Božího Těla

Ten večer, kdy byl zrazen, vzal Ježíš chléb a rozdal učedníkům … sám sebe.

Každoročně v červnu se věřící katolíci radují z Ježíšovy skutečné přítomnosti v jejich kostele – ukryté v nepatrné svátosti, která má podobu proměněného chleba a vína. Historie slavnosti Těla a Krve Páně, lidově zvané Boží Tělo, sahá až k eucharistickým zázrakům ze středověké Itálie. Od té doby vynalezla zbožnost katolických národů mnoho krásných projevů úcty k tajemství Eucharistie. Spolu s pozvánkou na průvody v naší farnosti (viz očekávané události) vám zde nabízíme tematický videoklip z prostředí latinské Ameriky.

Letní tábor s Edenem? Mega dobrá volba

Ahoj. Společenství Eden, které už skoro 25 let nabízí dětem a mládeži z Brodku a okolí možnost trávit s přáteli nezapomenutelné dny, zve staré i nové kamarády na letošní výpravu do Japonska. 

Neváhej příliš dlouho. Přihlášky na tábor doručené do konce května mají zaručenou slevu. Více informací na našich stránkách (ZDE).

Těšíme se na tebe. 

  

Gratulujeme členům nových farních rad

Několikaměsíční proces hledání klíčových spolupracovníků faráře na příští čtyři roky je u konce. Aleluja.

Děkujeme všem, kdo se modlili za Boží vedení této záležitosti, včas odevzdali platný hlas, pomáhali otci Tomášovi se zpracováním výsledků nebo po pečlivém uvážení přijali své vlastní jmenování – příp. vysvětlili důvody, proč tuto službu nakonec převzít nemohou.

Bylo to velice napínavé, ale už je rozhodnuto. Tři ekonomické rady se ujímají úkolu v neděli 16.5.2021, zatímco členové rad pastoračních převezmou jmenovací dekrety o týden později na Svátek Letnic 23.5.2021.

SLOŽENÍ EKONOMICKÝCH RAD
* * * * *
SLOŽENÍ PASTORAČNÍCH RAD
* * * * *
PODROBNÉ VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 2021


Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, dosavadní dekrety členů pastoračních rad pozbývají platnost v den jmenování jejich nástupců. Ekonomickou radu nemáme už od února. Každému, kdo se na řízení farnosti v uplynulém období aktivně podílel v jedné nebo druhé oblasti patří upřímné poděkování.