Odešla paní Eva Dvořáková (1939)

V den liturgické památky Panny Marie Královny odešla vstříc svému Pánu

paní Eva Dvořáková
roz. Kašpaříková

Rokytnice 258

Pohřeb se koná
v pondělí 28. 8. v 11.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí!