Den modliteb za dobrou péči člověka o stvoření

Papež František vyhlásil už dříve 1. září světovým dnem modliteb za péči o přírodu. Jedná se o příležitost, jak si lépe uvědomit naše biblické povolání spravovat svět a starat se o něj s péčí hospodáře, který je Božím obrazem. První zářijový den tak pro nás může být dnem společných díků za krásu Božího díla, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření i dnem pokání za hříchy proti světu, ve kterém žijeme.

PŘIDÁTE SE?

Pokud se chcete v duchu prosté důvěry v Boha připojit ke společné modlitbě křesťanů na tyto úmysly, přijďte v pátek 1. 9. v 18.30 na farní zahradu v Rokytnici. Sejdeme se na lavičkách u kříže, abychom prožili první EKUMENICKOU MODLITBU ZA STVOŘENÍ v naší farnosti.

DOBA STVOŘENÍ

Na Světový den modliteb za péči o stvoření navazuje více než měsíční období zvláštní pozornosti věnované sociálním a ekologickým otázkám v životě křesťanů (1.9. – 4.10.). Letošní téma pro dobu stvoření zní: “AŤ PROUDÍ PRÁVO A MÍR.“ Inspiraci k této volbě nabízí biblická slova proroka Amosa: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok“ (Am 5, 24).

Doufáme, že součástí slavení doby stvoření 2023 bude v naší farnosti také nedělní díkůvzdání za úrodu (17. 9.) a tematická přednáška pro veřejnost (1. 10.). Případné změny v programu budou včas oznámeny.

FARNÍ ZAHRADA PO SRPNOVÝCH DEŠTÍCH