Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Marie Němčáková (1930)

Ve věku blízkém devadesátce
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Němčáková

Domov na zámečku
(původně Rokytnice 145)

Pohřební obřad se koná v kostele sv. Jakuba v Rokytnici
v sobotu 18.8. v 10 hodin.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo zesnulé uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Slováci jsou HRDÍ NA RODINU

14.07.2018 prišli vydať tisíce ľudí svedectvo o kráse, dobre a výnimočnosti rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Svojou účasťou vyjadrili vďaku svojim mamám a otcom, starým mamám a starým otcom za ich obetavú lásku a výchovu. Vyjadrili vďaku svojim predkom, že im svojím životom a príkladom odovzdali veľké dobro, ktoré je ukryté v hodnote prirodzenej rodiny.

Bol to 7. ročník Hrdí na rodinu. Mottom podujatia bolo: „Príď posvietiť!“ Ďakujeme všetkým, ktorí prišli verejne vyjadriť, že mama a otec je to najlepšie pre deti a že tento rodinný vzťah si zaslúži výnimočné postavenie v spoločnosti.

Viac info o podujatí zde