Odešel pan Václav Holčák (1943)

Po dlouhé nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Václav Holčák 

Boženy Němcové 218,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 6. 9. ve 14.00
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.