Archiv rubriky: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Ukřižovaný Ježíši, pamatuj na nás ve svém věčném Království

Působivá stavba tzv. Božího hrobu dotváří od této chvíle duchovní atmosféru farní zahrady v Rokytnici. Po celý rok bude kolemjdoucím připomínat, že Pán Ježíš „bránu smrti rozrazil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“

Za významnou pomoc s realizací tohoto díla v letech 2023-24 děkujeme obci Rokytnice. Sousední farnosti Brodek u Přerova děkujeme za věnování kamene. Oficiální představení stavby Božího hrobu se uskuteční v červnu (9. 6.) při naší zahradní slavnosti s cimbálem. Na Velký pátek večer se s námi na místo můžete vypravit v rámci tradiční modlitby křížové cesty.      

Dobrostánek na jarmarku chybět nebude

Předvánoční jarmark v Rokytnici dá 2. 12. opět po roce šanci těm z nás, kdo by chtěli podpořit služby Charity Přerov ručně vyráběnými dárky k prodeji na tzv. dobrostánku.

Svoje výtvory pro tento účel můžete předat v sakristii třech kostelů ve správě otce Tomáše nebo u paní Miluše Hrnčiříkové do konce listopadu. Děkujeme za váš zájem. 

Advent letos začíná v neděli 3. 12. / foto: Katolický týdeník

Ministrantský rok zahájíme u ohně

Ministranti, pozor! Vaše služba u oltáře předpokládá, že budete růst v lásce k Pánu Ježíši i v praktických znalostech a dovednostech potřebných ke slavení liturgie. Zapište si, prosím, do kalendáře následující události nového „ministrantského roku“ a podle možností si na ně udělejte čas. Děkuji.

Nezapomeňte, že mše svatá, na které bych vaši pomoc potřeboval, bývá v kostele i ve všední dny.

Žehná vám otec Tomáš.


TÁBORÁK A PRVNÍ MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
ROKYTNICE, středa 27. 9. od 17.30 do 19.30

V předvečer svátku svatého Václava si na farní zahradě nejprve opečeme večeři. Na tento táborák jsou kromě ministrantů ze všech našich obcí zvány také rodiny dětí, které chodí do náboženství. Žáci druhého stupně za námi přijdou po skončení katecheze s Markétou Matlochovou. Ministrantská schůzka naváže na táborák a skončí nejpozději v 19.30.

Farní cyklovýlet 2018 (foto OT)

MALÁ POUŤ KE CTI BLAHOSLAVENÉHO CARLA ACUTISE
sobota 21. 10. od 9.30 do 17.00
Místo konání: NÁMĚŠŤ NA HANÉ (Ministrantská fara, kostel sv. Kunhuty)

Na co se těšit: Zajímavý program plný her, přednášek, možnost prohlídky Ministrantské fary včetně kaple, kde jsou uchovávány ostatky bl. Carla Acutise. Občerstvení zajištěno. Mše svatá s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 15 hodin v kostele sv. Kunhuty. Přihlašování u otce Tomáše do neděle 8. 10. Plánujeme společnou dopravu z Přerova. Ministrantské oblečení s sebou.