Archiv pro rubriku: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Samosběr jablek na farní zahradě – pravidla

Milí farníci,

zatímco švestky a ořechy bych letos na faře v Rokytnici s pomocí dobrovolníků rád zpracoval ve vlastní režii, jablka nabízím zájemcům o samosběr za následujících podmínek:

  • Nestříkané a nešlechtěné ovoce z našich stromů je určeno k domácí spotřebě cca do konce listopadu. Tomu by mělo odpovídat množství přepravek, které si budete chtít odvézt domů.
  • Jabloně, ze kterých je možné dozrávající jablka trhat, budou postupně viditelně označeny kolem kmene barevnou páskou. Ostatních stromů si zatím nevšímejte, což ale neplatí pro případná jablka ležící na zemi pod nimi. Jablko určené ke sklizni se při otočení „vzhůru nohama“ snadno oddělí od stromu. V opačném případě potřebuje ještě trochu času na dozrání.
  • Vyžínání trávy pod ovocnými stromy budeme zajišťovat vlastním křovinořezem.
  • Protože údržba celé zahrady si ze strany farnosti vyžádá nějaké investice, prosím vás o dobrovolný příspěvek za odebraná jablka. Svůj dar vložte do obálky s nápisem SAMOSBĚR a vhoďte na faře v Rokytnici do poštovní schránky. Přijaté dary budou pečlivě zaúčtovány do společné farní pokladny.
  • Přístup do zahrady bude umožněn od soboty 4.9. do odvolání každý den mimo neděli otevřenou zadní bránou za bytovkama. Bez vědomí faráře se na zahradě můžete pohybovat volně v její hospodářské části (stromy) a v okolí kříže. Za účelem sběru ovoce si můžete půjčit náš hliníkový žebřík, postavený uprostřed zahrady u houpaček. Při odchodu jej, prosím, vraťte na původní místo.
  • Bez vážného důvodu nevstupujte do vnitřních prostor farního dvora.

Předem děkuji za respektování těchto zásad.
V případě potřeby volejte na telefonní číslo 736 522 838.

otec Tomáš

Každý hudební nástroj si žádá občas naladit

Chrámové varhany v Rokytnici se tento týden dočkaly dlouho očekávaného ladění. Jak to dopadlo, můžete posoudit zejména ve finále nahrávky mariánské písně Korunovaná hvězdami.

Třímanuálový nástroj, vhodný ke koncertům duchovní hudby, rozezněl při rozloučení osobně pan Petr Strakoš (okr. Frýdek-Místek), který dal se svou spolupracovnicí naše varhany do pořádku ve dnech 16. – 17. srpna. Děkujeme!

O své zkušenosti s péčí o varhany se pan Strakoš nedávno podělil také ve vysílání TV Noe. Zájemci o poslech zajímavého rozhovoru si mohou pustit příslušný díl publicistického pořadu Za obzorem ZDE.       

Volíme členy farních rad na období 2021-2024

HLASOVÁNÍ MŮŽE ZAČÍT

Děkuji farníkům, kteří mi po zralé úvaze včas oznámili stažení své nominace pro volby do pastorační nebo ekonomické rady farnosti, i těm, kteří se naopak odhodlali na seznamu kandidátů zůstat, nebo už dokonce souhlasili se svým budoucím jmenováním.

+OT

Hlasování bude probíhat následovně:

Jednotné hlasovací lístky jsou vám k dispozici ve všech třech kostelích a na faře. Vyplnit si je můžete doma. Platný bude pouze ten lístek, který bude vyplněný podle pokynů na něm uvedených. Prosím, věnujte tomu pozornost. Jména kandidátů, kterým dáváte hlas, je třeba jednoznačně označit křížkem. Hlasovací lístek je oboustranný. Celkový počet křížků nesmí být na žádné straně vyšší než je počet volených členů uvedený v závorce za názvem obce. Hlasování je anonymní a každý farník starší 15 let má právo se do něj zapojit. Při jakékoli pochybnosti ohledně pravidel, se mě neváhejte zeptat. Prosím, nezapomeňte křížkem odsouhlasit také tři úvodní otázky. Vyplněné hlasovací lístky pak vložte během 4 týdnů do zapečetěné krabice u vchodu do kostela.

POZOR: Do ekonomické rady máte podle stanov ze svého středu zvolit jednoho člověka. Bratři Jiří Úlehla, Josef Hlavinka a Jan Palásek, které jste pro tento úkol doporučili před 4 lety, přijali můj návrh, aby v této službě církvi pokračovali na základě přímého jmenování ze strany faráře. O jejich členství už je tedy rozhodnuto a vy letos můžete svou volbou ukázat na někoho dalšího. Věřím, že díky tomuto rozhodnutí bude výsledek hlasování zajímavější a napínavější. Do rady pastorační volíte podle množství přihlášených uchazečů buď dva, nebo tři členy. Děkuji za spolupráci.