Archiv rubriky: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Blahopřání skautům

Milí skautští bratři a sestry,
v posledním čísle farního časopisu jsme spolu s pozvánkou na víkendové oslavy 20. výročí obnovení vaší činnosti v Rokytnici otiskli také plné znění skautského slibu a zákona. Každému z vás proto se stiskem levice přeji, abyste těmto krásným hodnotám dělali vždy a všude čest. Ať se vám celý program oslav vydaří! A v budoucnu ať dokážete pro skautskou stezku nadchnout spoustu nových vlčat a světlušek!

Na viděnou při mši svaté v sobotu (11.9.) večer v kostele.
otec Tomáš – Didy


Všem, kdo se skautingem nemají mnoho vlastních zkušeností, doporučují shlédnout vydařený dokument z archivu České televize: Jednou skautem, navždy skautem (odkaz).

 

Samosběr jablek na farní zahradě – pravidla

Milí farníci,

zatímco švestky a ořechy bych letos na faře v Rokytnici s pomocí dobrovolníků rád zpracoval ve vlastní režii, jablka nabízím zájemcům o samosběr za následujících podmínek:

  • Nestříkané a nešlechtěné ovoce z našich stromů je určeno k domácí spotřebě cca do konce listopadu. Tomu by mělo odpovídat množství přepravek, které si budete chtít odvézt domů.
  • Jabloně, ze kterých je možné dozrávající jablka trhat, budou postupně viditelně označeny kolem kmene barevnou páskou. Ostatních stromů si zatím nevšímejte, což ale neplatí pro případná jablka ležící na zemi pod nimi. Jablko určené ke sklizni se při otočení „vzhůru nohama“ snadno oddělí od stromu. V opačném případě potřebuje ještě trochu času na dozrání.
  • Vyžínání trávy pod ovocnými stromy budeme zajišťovat vlastním křovinořezem.
  • Protože údržba celé zahrady si ze strany farnosti vyžádá nějaké investice, prosím vás o dobrovolný příspěvek za odebraná jablka. Svůj dar vložte do obálky s nápisem SAMOSBĚR a vhoďte na faře v Rokytnici do poštovní schránky. Přijaté dary budou pečlivě zaúčtovány do společné farní pokladny.
  • Přístup do zahrady bude umožněn od soboty 4.9. do odvolání každý den mimo neděli otevřenou zadní bránou za bytovkama. Bez vědomí faráře se na zahradě můžete pohybovat volně v její hospodářské části (stromy) a v okolí kříže. Za účelem sběru ovoce si můžete půjčit náš hliníkový žebřík, postavený uprostřed zahrady u houpaček. Při odchodu jej, prosím, vraťte na původní místo.
  • Bez vážného důvodu nevstupujte do vnitřních prostor farního dvora.

Předem děkuji za respektování těchto zásad.
V případě potřeby volejte na telefonní číslo 736 522 838.

otec Tomáš

Každý hudební nástroj si žádá občas naladit

Chrámové varhany v Rokytnici se tento týden dočkaly dlouho očekávaného ladění. Jak to dopadlo, můžete posoudit zejména ve finále nahrávky mariánské písně Korunovaná hvězdami.

Třímanuálový nástroj, vhodný ke koncertům duchovní hudby, rozezněl při rozloučení osobně pan Petr Strakoš (okr. Frýdek-Místek), který dal se svou spolupracovnicí naše varhany do pořádku ve dnech 16. – 17. srpna. Děkujeme!

O své zkušenosti s péčí o varhany se pan Strakoš nedávno podělil také ve vysílání TV Noe. Zájemci o poslech zajímavého rozhovoru si mohou pustit příslušný díl publicistického pořadu Za obzorem ZDE.