Archiv pro rubriku: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Kdo za nás bude hospodařit?

Milí bratři a sestry,

dříve než přistoupíme k volbě budoucí pastorační rady naší farní rodiny, je třeba aktualizovat v jednotlivých obcích složení dosluhující rady pro ekonomické záležitosti. Tyto dvě věci není dobré házet do jednoho pytle.

Ekonomická rada (ER) je společenství několika kompetentních lidí, kteří mají důvěru faráře i ostatních věřících, společně provádějí kontrolu hospodaření, dohlížejí na správu majetku, mají snadný přístup k veškerým potřebným informacím a připravují strategii budoucích investic. Jedná se tedy o důležitý a zodpovědný úkol ve službě společnému dobru.

Podle Stanov ekonomických rad Arcidiecéze olomoucké (k dohledání na internetu) jmenuje členy farní ER duchovní správce. Přitom bere ohled na odborné znalosti a praktické schopnosti kandidátů v oblasti ekonomie, práva a hospodaření, na jejich bezúhonnost a dobré jméno ve farnosti, na jejich zdravý úsudek, podnikavého ducha i komunikační a organizační schopnosti.

ER mívá obvykle dva až čtyři členy. Jeden člen ER musí vzejít z volby, do které se zapojí místní společenství věřících. Začněte proto přemýšlet o výběru svého kandidáta.

Více se dočtete v přiložených otázkách a odpovědích.

otec Tomáš

Volby ER 2017 – otázky a odpovědi

Žehnání zásahového vozidla dobrovolných hasičů v Rokytnici

V neděli 2.10. bylo v kostele sv. Jakuba v Rokytnici možné potkat na mši svaté početnou skupinu hasičů z místního dobrovolného sboru. Přišli, aby si vyprosili požehnání pro svou práci a také pro nedávno pořízené zásahové vozidlo, které sponzorovala obec. Zásahové vozidlo je plně vybavené jak pro případ požáru, tak i povodně. Doufáme, že s Boží pomocí nebude nutné tuto výbavu používat příliš často.

Žehnání hasičského auta – přímluvy