Ukřižovaný Ježíši, pamatuj na nás ve svém věčném Království

Působivá stavba tzv. Božího hrobu dotváří od této chvíle duchovní atmosféru farní zahrady v Rokytnici. Po celý rok bude kolemjdoucím připomínat, že Pán Ježíš „bránu smrti rozrazil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“

Za významnou pomoc s realizací tohoto díla v letech 2023-24 děkujeme obci Rokytnice. Sousední farnosti Brodek u Přerova děkujeme za věnování kamene. Oficiální představení stavby Božího hrobu se uskuteční v červnu (9. 6.) při naší zahradní slavnosti s cimbálem. Na Velký pátek večer se s námi na místo můžete vypravit v rámci tradiční modlitby křížové cesty.