Velkopáteční modlitba

Bože náš,

nebeský Otče všech lidí, na zemi je dnes mimořádné ticho, které v pravidelných intervalech přerušují děti nesoucí po dědině brkače. To proto, aby nikdo nepřehlédl, že je Velký pátek.

Myslíme na Ježíše a nepředstavitelné bolesti jeho cesty na Golgotu, které pro naši spásu o Velikonocích roku 30 jednou provždy podstoupil v Jeruzalémě. To proto, aby nikdo z lidí nepochyboval, že může s důvěrou vyslovit prosbu o pomoc nebo odpuštění.

Klaníme se Ukřižovanému Králi s probodeným Srdcem a trnovou korunou na hlavě, který svýma rukama objímá celý svět. Hlásíme se k Ukřižovanému Králi, který chce našima rukama přinášet pokoj na všechna místa a do všech prostředí, kde lidé trpí a kde se děti odnaučily smát. 

Otče náš, dej, ať my – křesťané, poctivě žijeme evangelium, na které stále čeká mnoho lidí jako na vytouženou radostnou zvěst, která je osvobodí. Dej, ať objevujeme milovanou tvář našeho Pána v každém člověku. Ať ho poznáváme ukřižovaného v úzkostech opuštěných a zapomenutých, ale i vzkříšeného v každém bratru a sestře, kteří se pouštějí do nového začátku.

Přijmi dnes naše naléhavé volání za nás, za církev i za svět, který tak těžko hledá cestu k víře. Kéž otevřenou branou Ježíšova Srdce všichni vejdeme do radosti, kterou nám nikdo nevezme! Amen.