Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Jiří Zoubek (1958)

V pokoji domácího prostředí odešel vstříc svému Pánu

pan Jiří Zoubek
Rokytnice 141

 

Pohřeb se koná
v pátek 23. 12. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.