Archiv rubriky: Projekt „FARA OPEN“

Nahé jsou všechny národy bez knih

Milí přátelé, citovaná myšlenka od sv. Cyrila nám připomíná, že letní dovolená a celý čas prázdnin bude jistě bohatší a krásnější, pokud si v klidu přečtete kvalitní knížku z farní knihovny.

Aktualizovaný online katalog zahrnuje 1.337 položek. Nově pro vás zavádíme také dlouho očekávanou sekci audioknih.

CHCI VĚDĚT VÍCE

V kostele sv. Jakuba v Rokytnici budou od neděle 7. 7. zdarma k rozebrání tři bedny nadbytečných duplikátů (tj. knih, které máme vícekrát). Přejeme vám pokojné dny plné radosti z Boží blízkosti v dobrých lidech, v moudrém slově i v přírodě. +OT

Farní knihovna čeká na vaši návštěvu

Ve vánočním čase mívají mnohé obchody inventuru. Podobně bylo v těchto dnech třeba uklidit i ve farní knihovně v Rokytnici, která svým čtenářům bezplatně půjčuje knihy s duchovní tématikou.

online KATALOG
ze dne 3. 1. 2024

Zhruba jeden rok od svého otevření se nabídka naší křesťanské knihovny stále rozrůstá. Aktuálně máme katalogizováno 1102 titulů. Však se přijďte podívat.

CHCI SE O FARNÍ KNIHOVNĚ
DOVĚDĚT VÍCE

Je libo knížku pro potěchu duše?

V neděli 13. listopadu 2022 se dovršila téměř dvouletá cesta přípravy na otevření farní knihovny U svaté Anežky v Rokytnici. Děkujeme všem, kdo nás přitom podpořili – nebo ještě podpoří – modlitbou, darovanou knihou nebo finančně!

Štědrostí řady našich příznivců byl na faře vytvořen téměř tisícisvazkový knižní fond, který budeme dále rozšiřovat a doplňovat o novější publikace.

NAŠE ADRESA: 751 04 Rokytnice 130 (naproti obchodu Potraviny U pošty)

NA JAKÉ KNIHY SE SPECIALIZUJEME?

Jak můžete vidět z přiloženého on-line katalogu, zaměřujeme se na křesťanskou duchovní literaturu pro různé věkové a vzdělaností skupiny, ale v nabídce máme tak širokou škálu témat, že ji ocení téměř kdokoli.

ON-LINE KATALOG ZE DNE 12. 11. 2022

KATALOG SE DĚLÍ DO 18 KATEGORIÍ:

(A) DUCHOVNÍ ŽIVOT (B) MODLITBA A ROZJÍMÁNÍ (C) BIBLISTIKA (D) ENCYKLOPEDIE (E) PANNA MARIA (F) KATECHISMUS A TEOLOGIE (G) PAPEŽOVÉ A BISKUPOVÉ (H) SVATÍ – ŽIVOT A DÍLO (CH) ROZHOVORY A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY (I) RODINA A VÝCHOVA (J) VOLNÝ ČAS A HRY (K) PRO MLÁDEŽ (L) PRO DĚTI (M) DUCHOVNÍ ROMÁNY (N) HISTORIE – SVĚTSTKÁ I CÍRKEVNÍ (O) CESTOPISY (P) SVĚTSKÁ LITERATURA (Z) RŮZNÉ


KDY A KOMU JE KNIHOVNA PŘÍSTUPNÁ?

Pro začátek počítáme s pravidelnou otvírací dobou od září do června v neděli dopoledne vždy po ranní mši svaté, tj. asi od 8:45. Nic nebrání tomu, abyste si do knihovny zašli cestou z kostela na čaj, nebo ranní kávu a přitom si prolistovali nebo půjčili nějakou knihu. Mimo členy farnosti Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov se k našim čtenářům může přidat každý, kdo bude ochotný dodržovat stanovená pravidla.

JAK FUNGUJE PŮJČOVÁNÍ KNIH DOMŮ?

Zájemce o zapůjčení knížky dostane svůj čtenářský průkaz, ve kterém bude mít u každé jednotlivé publikace uvedeno její katalogové číslo a datum zápůjčky. Základní výpůjční doba je jeden měsíc. Není-li mezitím kniha požadována dalším čtenářem, může být zápůjční doba opakovaně prodloužena. Některé knihy (např. encyklopedie a fotoalba) jsou určeny pouze k prohlížení na místě.

BUDE SE ZA VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNY NĚCO PLATIT?

Provoz knihovny je bezplatný, ale s možností dobrovolných příspěvků na nákup novinek. V případě poškození nebo ztráty knihy zaplatí čtenář pořízení duplikátu. Příspěvky je oprávněn převzít pouze pověřený pracovník, který má v knihovně službu.

JE MOŽNÉ SI KNIHU OBJEDNAT NA DÁLKU?

Mimo faru v Rokytnici bude mít naše knihovna výdejní místa v sakristii našich farních kostelů. Po domluvě s knězem vám bude kniha do sakristie buď dodána, nebo bude tamtéž převzata k vrácení. Přesto doufáme, že také přespolní čtenáři rádi osobně zavítají na faru do Rokytnice, aby se knihovna stala skutečným místem setkávání. Děti a mládež u nás najdou také multifunkční hrací stůl.

NA KOHO MÁM SMĚŘOVAT PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY?

Osobně se obracejte na Aničku Smětalovou z Rokytnice nebo na pana faráře. Svůj dotaz můžete položit také elektronickou poštou na adrese: farokytniceupr@ado.cz (předmět „knihovna“).