Archiv pro rubriku: Projekt „FARA OPEN“

Je libo knížku pro potěchu duše?

V neděli 13. listopadu 2022 se dovršila téměř dvouletá cesta přípravy na otevření farní knihovny U svaté Anežky v Rokytnici. Děkujeme všem, kdo nás přitom podpořili – nebo ještě podpoří – modlitbou, darovanou knihou nebo finančně!

Štědrostí řady našich příznivců byl na faře vytvořen téměř tisícisvazkový knižní fond, který budeme dále rozšiřovat a doplňovat o novější publikace.

NAŠE ADRESA: 751 04 Rokytnice 130 (naproti obchodu Potraviny U pošty)

NA JAKÉ KNIHY SE SPECIALIZUJEME?

Jak můžete vidět z přiloženého on-line katalogu, zaměřujeme se na křesťanskou duchovní literaturu pro různé věkové a vzdělaností skupiny, ale v nabídce máme tak širokou škálu témat, že ji ocení téměř kdokoli.

ON-LINE KATALOG ZE DNE 12. 11. 2022

KATALOG SE DĚLÍ DO 18 KATEGORIÍ:

(A) DUCHOVNÍ ŽIVOT (B) MODLITBA A ROZJÍMÁNÍ (C) BIBLISTIKA (D) ENCYKLOPEDIE (E) PANNA MARIA (F) KATECHISMUS A TEOLOGIE (G) PAPEŽOVÉ A BISKUPOVÉ (H) SVATÍ – ŽIVOT A DÍLO (CH) ROZHOVORY A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY (I) RODINA A VÝCHOVA (J) VOLNÝ ČAS A HRY (K) PRO MLÁDEŽ (L) PRO DĚTI (M) DUCHOVNÍ ROMÁNY (N) HISTORIE – SVĚTSTKÁ I CÍRKEVNÍ (O) CESTOPISY (P) SVĚTSKÁ LITERATURA (Z) RŮZNÉ


KDY A KOMU JE KNIHOVNA PŘÍSTUPNÁ?

Pro začátek počítáme s pravidelnou otvírací dobou od září do června v neděli dopoledne vždy po ranní mši svaté, tj. asi od 8:45. Nic nebrání tomu, abyste si do knihovny zašli cestou z kostela na čaj, nebo ranní kávu a přitom si prolistovali nebo půjčili nějakou knihu. Mimo členy farnosti Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov se k našim čtenářům může přidat každý, kdo bude ochotný dodržovat stanovená pravidla.

JAK FUNGUJE PŮJČOVÁNÍ KNIH DOMŮ?

Zájemce o zapůjčení knížky dostane svůj čtenářský průkaz, ve kterém bude mít u každé jednotlivé publikace uvedeno její katalogové číslo a datum zápůjčky. Základní výpůjční doba je jeden měsíc. Není-li mezitím kniha požadována dalším čtenářem, může být zápůjční doba opakovaně prodloužena. Některé knihy (např. encyklopedie a fotoalba) jsou určeny pouze k prohlížení na místě.

BUDE SE ZA VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNY NĚCO PLATIT?

Provoz knihovny je bezplatný, ale s možností dobrovolných příspěvků na nákup novinek. V případě poškození nebo ztráty knihy zaplatí čtenář pořízení duplikátu. Příspěvky je oprávněn převzít pouze pověřený pracovník, který má v knihovně službu.

JE MOŽNÉ SI KNIHU OBJEDNAT NA DÁLKU?

Mimo faru v Rokytnici bude mít naše knihovna výdejní místa v sakristii našich farních kostelů. Po domluvě s knězem vám bude kniha do sakristie buď dodána, nebo bude tamtéž převzata k vrácení. Přesto doufáme, že také přespolní čtenáři rádi osobně zavítají na faru do Rokytnice, aby se knihovna stala skutečným místem setkávání. Děti a mládež u nás najdou také multifunkční hrací stůl.

NA KOHO MÁM SMĚŘOVAT PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY?

Osobně se obracejte na Aničku Smětalovou z Rokytnice nebo na pana faráře. Svůj dotaz můžete položit také elektronickou poštou na adrese: farokytniceupr@ado.cz (předmět „knihovna“).

Je čas kácet i čas vysazovat a zalévat

Milí bratři a sestry,

zatímco se kolem farní zahrady v Rokytnici už několik týdnů staví nový plot, mohou se nám se svým telefonním číslem začít hlásit zájemci o pomoc s výsadbou stromů pro budoucí generace. Několik farníků na otázku zapojení do sázení stromů odpovědělo kladně již při jarní anketě. Doufám, že na to nezapomněli. Snad se k nim přidají i další, a to nejen z Rokytnice. V první etapě bychom letos potřebovali od půlky října do půlky listopadu po částech vysadit 20 okrasných stromů s alejovými oporami.

Milí zájemci o účast v tomto díle, hlaste se – prosím – do seznamu dobrovolníků buď u pana faráře (736 522 838) nebo našeho zahradníka Vlastíka Karase z Citova. Podle počasí i vašich časových možností budete postupně zváni na zahradu. Hlavní část prací bude velmi pravděpodobně provedena v sobotu 29. 10. Sestry a bratři, nenechte si ujít příležitost k sázení budoucnosti. Věřím, že nebudete litovat. Pokud jste na to už staří, zkuste tuto nabídku předat mladším členům své rodiny. Sázení ovocných stromů si necháme na příští rok.

otec Tomáš

Ježíšova zahrada v Rokytnici – orientační schéma plánované výsadby (2022-2023) – zpracovala Ing. Hana Bělařová z Beňova

Navržená výsadba 40 nových stromů vychází ze současného stavu, stávající výsadby doplňuje a pomocí nich vytváří novou kompozici se symbolikou čísel. Jedná se o:

  • nově založený švestkový sad – číslo 12 (apoštolové + Boží lid chráněný před útoky Zlého)
  • pravidelný rastr stromů pro umístění posezení – číslo 8 (den vzkříšení + věčný život)
  • krátká vstupní alej – číslo 3 (Nejsvětější Trojice + božské ctnosti: víra, naděje a láska)
  • kompozice stromů v budoucím ovčím výběhu – číslo 7 (svátosti + povolání k napodobování Boží dokonalosti)
  • průhled k Ježíšovu hrobu – číslo 4 (kardinální ctnosti: rozvážnost, spravedlnost, statečnost a umírněnost)
  • solitérní strom okrasný (lípa) – číslo 1 (jediný Bůh a Pán)
  • experimentální mandlovník – 1 (strom pokušení v ráji)
  • solitérní strom ovocný (hrušeň) – 1
  • nově založený meruňkový kout – 3

Založit farní knihovnu není vůbec od věci

Bratři a sestry, většina z vás už jistě slyšela o službě, kterou se ve farnosti chystáme nabídnout zájemcům o chvíle strávené ve společnosti dobré knihy. Dá-li Pán, brzy u nás vznikne specializovaná knihovna duchovní literatury, která bude postupně doplňována o nově vycházející tituly zaměřené na čtenáře z řad dospělých, mládeže i dětí. Věřím, že zejména v této ekonomicky náročné době, se půjčování knih ze společných zdrojů, může ukázat jako velmi užitečné a potřebné. 

Kvůli vybavení nábytkem připravujeme zřízení knihovny už nějaký ten pátek. U příležitosti dnešní pouti u sv. Jakuba vám mohu s radostí oznámit, že nová knihovna bude umístěna v prostorách farního domu v Rokytnici – konkrétně v herně za kuchyní – a její otevření pro veřejnost očekáváme letos na podzim.  

Děkuji farníkům, kteří se s nově vznikající knihovnou v těchto dnech podělili o své knížky z oblasti duchovního a rodinného života, historie církevní i světské, poučných příběhů pro děti a mládež, životopisů svatých, rozhovorů s výraznými osobnostmi katolického světa, cestopisných a duchovně vzdělávacích titulů, biblických komentářů i hezkých románů, v nichž je možné hledat Boží moudrost.             

Kdo byste nám ještě chtěli nějaké knihy z těchto oblastí nabídnout, obraťte se kvůli tomu osobně na Aničku Smětalovou nebo na mobil pana faráře. V této fázi už budeme přijímat pouze tituly, které nám v knihovně chybí. Děkujeme za pochopení.

+OT