Archiv pro rubriku: Projekt „FARA OPEN“

Je čas kácet i čas vysazovat a zalévat

Milí bratři a sestry,

zatímco se kolem farní zahrady v Rokytnici už několik týdnů staví nový plot, mohou se nám se svým telefonním číslem začít hlásit zájemci o pomoc s výsadbou stromů pro budoucí generace. Několik farníků na otázku zapojení do sázení stromů odpovědělo kladně již při jarní anketě. Doufám, že na to nezapomněli. Snad se k nim přidají i další, a to nejen z Rokytnice. V první etapě bychom letos potřebovali od půlky října do půlky listopadu po částech vysadit 20 okrasných stromů s alejovými oporami.

Budeme postupovat po menších krocích pod vedením Vlastimila Karase z Citova, který k sobě přibere pokaždé dva až tři lidi. Milí zájemci o účast v tomto díle, hlaste se – prosím – do seznamu dobrovolníků buď u pana faráře (736 522 838) nebo přímo u Vlastíka Karase. Podle počasí i vašich časových možností budete postupně zváni na zahradu. Sestry a bratři, nenechte si ujít příležitost k sázení budoucnosti. Věřím, že nebudete litovat. Pokud jste na to už staří, zkuste tuto nabídku předat mladším členům své rodiny. Sázení ovocných stromů si necháme na příští rok.

otec Tomáš

Ježíšova zahrada v Rokytnici – orientační schéma plánované výsadby (2022-2023) – zpracovala Ing. Hana Bělařová z Beňova

Navržená výsadba 40 nových stromů vychází ze současného stavu, stávající výsadby doplňuje a pomocí nich vytváří novou kompozici se symbolikou čísel. Jedná se o:

  • nově založený švestkový sad – číslo 12 (apoštolové + Boží lid chráněný před útoky Zlého)
  • pravidelný rastr stromů pro umístění posezení – číslo 8 (den vzkříšení + věčný život)
  • krátká vstupní alej – číslo 3 (Nejsvětější Trojice + božské ctnosti: víra, naděje a láska)
  • kompozice stromů v budoucím ovčím výběhu – číslo 7 (svátosti + povolání k napodobování Boží dokonalosti)
  • průhled k Ježíšovu hrobu – číslo 4 (kardinální ctnosti: rozvážnost, spravedlnost, statečnost a umírněnost)
  • solitérní strom okrasný (lípa) – číslo 1 (jediný Bůh a Pán)
  • experimentální mandlovník – 1 (strom pokušení v ráji)
  • solitérní strom ovocný (hrušeň) – 1
  • nově založený meruňkový kout – 3

Založit farní knihovnu není vůbec od věci

Bratři a sestry, většina z vás už jistě slyšela o službě, kterou se ve farnosti chystáme nabídnout zájemcům o chvíle strávené ve společnosti dobré knihy. Dá-li Pán, brzy u nás vznikne specializovaná knihovna duchovní literatury, která bude postupně doplňována o nově vycházející tituly zaměřené na čtenáře z řad dospělých, mládeže i dětí. Věřím, že zejména v této ekonomicky náročné době, se půjčování knih ze společných zdrojů, může ukázat jako velmi užitečné a potřebné. 

Kvůli vybavení nábytkem připravujeme zřízení knihovny už nějaký ten pátek. U příležitosti dnešní pouti u sv. Jakuba vám mohu s radostí oznámit, že nová knihovna bude umístěna v prostorách farního domu v Rokytnici – konkrétně v herně za kuchyní – a její otevření pro veřejnost očekáváme letos na podzim.  

Děkuji farníkům, kteří se s nově vznikající knihovnou v těchto dnech podělili o své knížky z oblasti duchovního a rodinného života, historie církevní i světské, poučných příběhů pro děti a mládež, životopisů svatých, rozhovorů s výraznými osobnostmi katolického světa, cestopisných a duchovně vzdělávacích titulů, biblických komentářů i hezkých románů, v nichž je možné hledat Boží moudrost.             

Kdo byste nám ještě chtěli nějaké knihy z těchto oblastí nabídnout, obraťte se kvůli tomu osobně na Aničku Smětalovou nebo na mobil pana faráře. V této fázi už budeme přijímat pouze tituly, které nám v knihovně chybí. Děkujeme za pochopení.

+OT

Křesťané se umí radovat – přijďte se přesvědčit

Milí bratři a sestry, čeká nás krásný letní víkend zakončený zahradní slavností na faře. Také touto cestou vás za pořadatele srdečně zvu k účasti a věřím, že nebudete litovat. Parkování kol je možné před domem i ve staré garáži. Vše kromě vína bude za dobrovolný příspěvek. Děti mohou během odpoledne využít připravený herní program a večerní kino jim od 19.00 nabídne animovaný film Princ egyptský. Zakončení akce očekáváme kolem 21.00, což dává šanci i těm, kdo mají na nedělní odpoledne už něco naplánováno. Pojďme spolu objevit kouzlo svátečního dne!

otec Tomáš