Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

FIDUCIA SUPPLICANS: Otče, prosím o požehnání …

Vatikánský úřad pro nauku víry nadělil v pondělí 18. 12. krásný vánoční dárek všem lidem toužícím po uzdravujícím a pomáhajícím Božím dotyku, ačkoli jejich životní stav se aktuálně nachází v rozporu s morálními standardy katolické církve, takže nemohou přistupovat ke svátostem.

Nově vydaný věroučný dokument o významu požehnání povzbuzuje pastýře církve, aby na prosbu jakéhokoli člověka nebo páru o přímluvnou modlitbu a svolávání dobra na jejich životní cestu reagovali s náležitou otevřeností a pastorační moudrostí, aniž by přitom jakkoli zpochybňovali nauku o manželství nebo jiné závazné mravní normy.

Na dané téma vám níže přinášíme alespoň část komentáře převzatého z oficiálního vatikánského zpravodajství včetně odkazu na text zmíněné věroučné deklarace. V případě dotazů a nejasností se, prosím, obracejte na svého pana faráře.

S přáním pokoje
otec Tomáš

Mimořádné papežské požehnání Urbi et Orbi v čase pandemie (27. 3. 2020)

VATICAN NEWS – ANDREA TORNIELLI

(…) Srdce pastýře nemůže zůstat lhostejné k lidem, kteří k němu pokorně přistupují s prosbou o požehnání, ať už je jejich stav, historie či životní cesta jakákoli. Srdce pastýře neuhasí doutnající knot těch, kteří cítí svou vlastní neúplnost a vědí, že potřebují milosrdenství a pomoc shůry. Srdce pastýře zahlédne v této žádosti o požehnání škvíru ve zdi, malou skulinku, skrze kterou již může působit milost. A tak jeho první starostí není tuto malou skulinku zacpávat, ale přijímat a prosit o požehnání a milost, aby lidé stojící před ním mohli začít chápat Boží plán pro svůj život.

Toto základní vědomí prosvítá z „Fiducia supplicans“, deklarace Dikasteria pro nauku víry o významu požehnání, která otevírá možnost žehnat neregulérním párům, dokonce i párům stejného pohlaví, přičemž zcela jasně říká, že požehnání v tomto případě neznamená potvrzení jejich životní volby, a také opakuje, že je třeba se vyhnout jakékoli ritualizaci nebo jiným prvkům, které by mohly byť jen vzdáleně napodobovat svatbu. Jedná se o dokument, který prohlubuje nauku o požehnání a rozlišuje mezi požehnáním rituálním a liturgickým a požehnáním spontánním, které je charakterizováno spíše jako projev zbožnosti spojený s lidovou zbožností. Je to text, který po deseti letech konkretizuje slova, která papež František napsal v „Evangelii gaudium“: „Církev není celnice, je to otcovský dům, kde je místo pro každého člověka s jeho vlastním náročným životem“. (…)


Deklarace
„FIDUCIA SUPPLICANS“
v pěti světových jazycích
(EN anglicky – DE německy – ES španělsky
– FR francouzsky – IT italsky)


ZAPAMATUJTE SI:
Prostřednictvím deklarace „Fiducia supplicans“ z dílny Dikasteria pro nauku víry, které schválil papež, bude nyní v katolické církvi možné mimo liturgii spontánně žehnat také párům, které tvoří osoby stejného pohlaví, pokud o to žádají pokorně a z dobrého důvodu. Zásadně je v těchto případech nezbytné vyvarovat se jakékoli ritualizace či napodobování manželství. Jednoduché požehnání, na které neexistují, ba ani nemohou existovat kanonické normy, neznamená potvrzení svazku.

CHCI SE O DOKUMENTU DOVĚDĚT VÍCE

CITÁT NA ZÁVĚR

„Pro Ježíše je nejdůležitější oslovit a zachránit vzdálené, uzdravit rány nemocných, znovu začlenit všechny do Boží rodiny. A to některé pohoršuje! Ale Ježíš se takového pohoršení nebojí! Nemyslí na uzavřené lidi, které pohoršuje i uzdravení, které pohoršuje každé otevření, každý krok, který nezapadá do jejich myšlenkových a duchovních schémat, každé pohlazení nebo něha, která neodpovídá jejich myšlenkovým zvyklostem a jejich rituální čistotě“

papež František novým kardinálům v roce 2015

Advent není pozlátko, ale šance pro duši

K duchovně plodnému prožití adventu je třeba vytvořit v našem srdci prostor, v němž by se mohl usadit Boží pokoj a radost.

Kromě osobní nebo rodinné modlitby prospívá tomuto cíli horlivá účast na liturgii, upřímná svátost smíření a poslech krásné hudby. 

Pokud jde o bohatou tradici českých adventních zpěvů, můžete je objevovat v klidu svého domova díky každodenní pobožnosti, na kterou odkazujeme vedle obrázku adventního věnce.

Odešel pan Antonín Kytlica (1951)

 Brzy po křtu svého vnuka
odešel vstříc Božímu světlu

pan Antonín Kytlica

Brodek u Přerova,
Štefánikova 468

Pohřeb se koná
v sobotu 16. 12. v 11.30
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!