Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Bohoslužba za oběti střelby na FF UK

Administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík zve všechny věřící a lidi dobré vůle k modlitbě za oběti střelby na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mše svatá za zemřelé i pozůstalé se uskuteční v den státního smutku v sobotu 23. prosince v katedrále svatého Václava v Olomouci v 16:00 hodin.

K bohoslužbě můžete přinést svíčku („čajovou“) a v jejím průběhu zapálit u oltáře. Ve 12:00 se na pět minut v celé arcidiecézi rozezní zvony.

„Myslím v tuto chvíli na oběti tohoto nesmyslného násilí i na všechny jejich blízké, kteří se v předvánočním čase, v očekávání svátků pokoje, najednou musejí vyrovnávat se ztrátou svých nejdražších. Na všechny, které tato tragédie postihla, pamatuji nyní ve svých modlitbách.“

biskup Josef

Odešla paní Marie Brázdová (1939)

Brzy po předvánoční sv. zpovědi
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Brázdová
roz. Hučínová

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 24

Pohřeb se koná v pátek 29. 12. ve 13.00 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!