Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Uchovávám si naději v muže a ženy tohoto lidstva

Včerejší relace Vatikánského rozhlasu přinesla cenné myšlenky Svatého otce ohledně předpokladů účinné modlitby, kterými jsou víra, vytrvalost a odvaha. Pro španělského novináře pak František popsal svoji naději, že nynější zdravotní krize bude pro lidstvo cenným poučením. V neposlední řadě si můžete vyslechnout svědectví o statečné práci kapucínských řeholníků pro nemocné v bolestné situaci umírání bez přítomnosti blízkého člověka. 

Už v neděli 22.3. oznámil Svatý otec následující dvě iniciativy:

  1. O slavnosti Zvěstování Páně (středa 25.3.) v pravé poledne mají křesťané všech vyznání kdekoli na světě prosit za ukončení pandemie recitací Ježíšovy modlitby Otčenáš. 
  2. V pátek 27.3. (18:00) jsme zváni k duchovní účasti na eucharistické adoraci vedené nástupcem sv. Petra a k přijetí mimořádného papežského požehnání Urbi et Orbi (Městu Římu a celému světu) prostřednictvím přímého přenosu na TV Noe.

Svatého nám otce, Bože,
v lásce chraň a zachovej!

Pohádka pro děti o zlém draku Koroňákovi

  • Milí rodiče a prarodiče, 

zásluhou paní ředitelky ZŠ Brodek k nám dnes dorazila velice hezká pohádka pro děti, které máte na několik měsíců nečekaně doma.

Přikládáme k ní také dopis odborníků o tom, jak s dětmi na téma epidemie koronaviru správně komunikovat.

Křesťanský rodič si nemůže nevšimnout, že obraz boje s drakem zná také z kostela (Citov). Nabízí se možnost doplnit světskou pohádku o zkušenosti statečného mučedníka jménem Jiří. Přeji vám radost ze společně stráveného času, vnitřní pokoj, moudrost a dostatek fantazie při vyprávění.

+OT

KE STAŽENÍ: