Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Jmenování nového arcibiskupa do Olomouce

Papež František dnes (9. 2.) postavil do čela arcidiecéze olomoucké nového řádného pastýře, na jehož ramena je vložena péče o naši místní církev.

Nástupcem Mons. Jana Graubnera se stal s okamžitou platností dosavadní administrátor diecéze, Mons. Josef Nuzík. Termín slavnostního uvedení do úřadu byl stanoven na sobotu 13. 4. Dobrořečme Pánu!

I když je tvář otce arcibiskupa Josefa na biskupství dobře známá, není pravda, že by snad v Olomouci zůstávalo vše při starém. Rozdíl je především v plnosti pravomocí nového metropolity Moravy, a tím také v jeho dějinné odpovědnosti před Bohem i před lidmi. Není divu, že ve svém prvním projevu po oznámení volby zmínil dnes nový arcibiskup v katedrále dílo a památku svých velkých předchůdců včetně svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

Modleme se za celou naši místní církev, ať si pod vedením Božího služebníka Josefa dobře poradí s výzvami, které před námi stojí. Prosebná mše svatá za nového arcibiskupa a jeho službu bude v Rokytnici na Popeleční středu (14. 2. v 18.30)

Na cestě k říjnu 2024: vzkaz administrátora diecéze

Milí bratři a sestry,

podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní celocírkevní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se ve Vatikánu uskuteční druhé zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména těmto skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do předposlední fáze synody zapojily a přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz

Příspěvky ze své konverzace v Duchu Svatém, prosím, zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.

S modlitbou a přáním Božího požehnání
+ biskup Josef Nuzík