Advent není pozlátko, ale šance pro duši

K duchovně plodnému prožití adventu je třeba vytvořit v našem srdci prostor, v němž by se mohl usadit Boží pokoj a radost.

Kromě osobní nebo rodinné modlitby prospívá tomuto cíli horlivá účast na liturgii, upřímná svátost smíření a poslech krásné hudby. 

Pokud jde o bohatou tradici českých adventních zpěvů, můžete je objevovat v klidu svého domova díky každodenní pobožnosti, na kterou odkazujeme vedle obrázku adventního věnce.