LAST MINUTE: Příprava na biřmování může začít

Pouhých několik dní zbývá v naší farnosti do zahájení přípravy na vylití Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Více informací ZDE.

Všechny dosud nebiřmované věřící, kteří mají o tento božský dar zájem, cítí se být křesťany z vlastního přesvědčení a splňují věkový limit 14+, voláme k urychlenému nástupu do „letadla“. Odletová brána pro přihlášené (anglicky „gate“) se uzavře při prvním společném setkání biřmovanců na faře v sobotu 18.9. v 9:00. Přihláška ke stažení ZDE.

Blahopřání skautům

Milí skautští bratři a sestry,
v posledním čísle farního časopisu jsme spolu s pozvánkou na víkendové oslavy 20. výročí obnovení vaší činnosti v Rokytnici otiskli také plné znění skautského slibu a zákona. Každému z vás proto se stiskem levice přeji, abyste těmto krásným hodnotám dělali vždy a všude čest. Ať se vám celý program oslav vydaří! A v budoucnu ať dokážete pro skautskou stezku nadchnout spoustu nových vlčat a světlušek!

Na viděnou při mši svaté v sobotu (11.9.) večer v kostele.
otec Tomáš – Didy


Všem, kdo se skautingem nemají mnoho vlastních zkušeností, doporučují shlédnout vydařený dokument z archivu České televize: Jednou skautem, navždy skautem (odkaz).

 

Odešla paní Stanislava Bartlová (1923)

Po přijetí svátostí umírajících 
odešla pokojně vstříc svému Pánu

paní Stanislava Bartlová
roz. Chmelařová

Domov Na zámečku, Rokytnice

Pohřeb se koná
v pátek 10.9. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.