Samosběr jablek na farní zahradě – pravidla

Milí farníci,

zatímco švestky a ořechy bych letos na faře v Rokytnici s pomocí dobrovolníků rád zpracoval ve vlastní režii, jablka nabízím zájemcům o samosběr za následujících podmínek:

  • Nestříkané a nešlechtěné ovoce z našich stromů je určeno k domácí spotřebě cca do konce listopadu. Tomu by mělo odpovídat množství přepravek, které si budete chtít odvézt domů.
  • Jabloně, ze kterých je možné dozrávající jablka trhat, budou postupně viditelně označeny kolem kmene barevnou páskou. Ostatních stromů si zatím nevšímejte, což ale neplatí pro případná jablka ležící na zemi pod nimi. Jablko určené ke sklizni se při otočení „vzhůru nohama“ snadno oddělí od stromu. V opačném případě potřebuje ještě trochu času na dozrání.
  • Vyžínání trávy pod ovocnými stromy budeme zajišťovat vlastním křovinořezem.
  • Protože údržba celé zahrady si ze strany farnosti vyžádá nějaké investice, prosím vás o dobrovolný příspěvek za odebraná jablka. Svůj dar vložte do obálky s nápisem SAMOSBĚR a vhoďte na faře v Rokytnici do poštovní schránky. Přijaté dary budou pečlivě zaúčtovány do společné farní pokladny.
  • Přístup do zahrady bude umožněn od soboty 4.9. do odvolání každý den mimo neděli otevřenou zadní bránou za bytovkama. Bez vědomí faráře se na zahradě můžete pohybovat volně v její hospodářské části (stromy) a v okolí kříže. Za účelem sběru ovoce si můžete půjčit náš hliníkový žebřík, postavený uprostřed zahrady u houpaček. Při odchodu jej, prosím, vraťte na původní místo.
  • Bez vážného důvodu nevstupujte do vnitřních prostor farního dvora.

Předem děkuji za respektování těchto zásad.
V případě potřeby volejte na telefonní číslo 736 522 838.

otec Tomáš