Misijní klub pro dospělé

Misijní sestry Služebnice Ducha Svatého Vás srdečně zvou k účasti na pravidelných setkáních Misijního klubu.

Co je Misijní klub?

Společenství lidí, kteří se podle svých možností snaží pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Klub je určen pro dospělé.

KDY:
každý první a třetí čtvrtek v měsíci v 17.00
(zahájení 7.10.2021)

KDE:
u misijních sester ve farním sále v Přerově (1. patro)

PROGRAM:
seznámení se s PMD
společná modlitba za misie
vzdělávání se v misijní tématice: misijní čtení/video (společná četba listů z misií, seznámení se s papežskými misijními encyklikami, sledování dokumentů o misionářích apod.)
podpora misií – modlitbou, spořením na chléb pro misie, společným vyráběním drobných výrobků…
sdílení se s vlastním prožíváním misií (tam, kde žijeme)
radost ze společenství

S SEBOU:
otevřené srdce a misijního ducha 🙂

VÍCE INFORMACÍ:
sr. Jozefína (tel. 603 571 536)

Misijní sestry se na faru do Přerova nastěhovaly v roce 2019.

Odešel pan Josef Trněný (1936)

Po mnoha letech boje s nemocí odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Trněný

Sídliště Svobody 461,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v pondělí 4.10. v 15.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Dobré zprávy pro rodiny s dětmi

Pro rodiny s dětmi máme dnes hned několik dobrých zpráv: 

(1) Už tento týden (1.10.) se poprvé otevřou brány pátečního klubu na faře v Brodku. Organizační podrobnosti jsou uvedeny na letáčku. Ze strany vedoucích se jedná o závazek, který vůbec není možné brát jako samozřejmost. Není proto divu, že pokud bude dětí málo, nabídka se omezí a klub bude bývat méně často.

(2) Na konci října by měla proběhnout tradiční víkendovka s Edenem – zvaná podzimky (odkaz).

(3) Několik aktivních rodin z farnosti kokorské se na pozvání našich pastoračních rad zúčastní svátečního odpoledne – zvaného anglicky „Cross Parish“. Za nápadem s tímto tajemným názvem se skrývá velká touha obnovit v církvi po pandemii kulturu setkávání, navázat přátelství s věřícími z blízkého okolí a v neposlední řadě umožnit dětem i dospělým, aby byli zažili radost ze společenství v Kristu ve větším počtu než obvykle.

Setkání proběhne příští neděli (3.10.) odpoledne v Majetíně. Nejprve se vedením otce Tomáše společně pomodlíme u kapličky P. Marie v Olší. Pak shlédneme biblickou scénku, zahrajeme si nějakou hru a půjdeme spolu procházkou do jezdeckého klubu „Koník“ ve vesnici. Tam se nás ujmou znalci péče o koně v čele s Aničkou Karasovou z Citova. Bude na co koukat. 🙂 Začátek programu v Olší je ve 14:30. Jste srdečně zváni.