Nedělní mši sv. aktuálně navštěvuje asi 200 lidí

Výsledky mimořádného sčítání účastníků nedělních bohoslužeb v kostelích naší farní rodiny ukázaly ve srovnání se stavem před vypuknutím pandemie asi 20% úbytek. Je potěšující, že se to netýká malých dětí, za což patří dík zejména jejich rodičům. Všem, kdo se s námi rádi modlí, vyprošuji hojnost Božího požehnání. Bratřím a sestrám, kteří se mezitím odstěhovali, přeji, aby se dokázali brzy zapojit do života církevního společenství ve svém novém domově. Kdo se naopak zajímá o Ježíše, kostel a víru v našem okolí, ať se nebojí přijít mezi nás.  Nakonec prosím věřící pokročilého věku, kteří se do kostela už pravidelně nedostanou, ať si mi ozvou, abychom spolu neztratili kontakt. Děkuji.     

otec Tomáš
736 522 838

A jak si vedou jednotlivé obce?

Na ranní mši svaté v Rokytnici bylo dnes započteno 77 věřících, na deváté v Brodku 71 a na třetí dopolední mši v Citově 54. Celkem se tedy jedná o 202 lidí oproti 250 z posledního sčítání, které se konalo v říjnu 2019. Podrobnější přehled výsledků pro jednotlivé kostely si můžete prohlédnout na dalším grafu. 

KE STAŽENÍ:
Návštěvnost kostelů v říjnu 2019 

Manželé Malančukovi (1932/36) odešli společně

Během noci z pátku 17.9.
na sobotu odešli na věčnost

pan František Malančuk
a jeho manželka Božena

Rokytnice 8

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 23.9. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jejich duší budou těla našich zemřelých farníků uložena do rodinného hrobu v Dluhonicích.

Věčné odpočinutí dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.

Papež k mladým lidem (nejen) na Slovensku

O odvaze k lásce a odmítání manipulátorů štěstí mluvil papež František při svém dnešním setkání s mládeží. Na stadionu košického fotbalového klubu FC Lokomotiva se shromáždilo 25 tisíc mladých převážně z východního Slovenska.
 
V Košicích, druhém největším městě Slovenska, se František setkal také se zástupci mládeže. Na úvod vyslechl tři svědectví. V odpovědi na otázku mladého páru Petra a Zuzky se třemi dětmi, jak povzbudit dnešní mladé lidi, aby žili čistou lásku, papež zdůraznil, že láska je největším životním snem, jehož dosažení však stojí mnoho úsilí.
 

 

Přátelé, nebanalizujme lásku, protože láska není jen o emocích a pocitech – pokud vůbec, mohou být na jejím začátku. Láska není o tom mít „všechno a hned“, neodpovídá logice „použít a zahodit“. Láska je věrnost, dar a odpovědnost. Skutečná originalita, skutečná revoluce, je dnes vzpoura proti kultuře dočasnosti, je to překročení instinktů a chvilkovosti, je to láska na celý život a celou bytostí – řekl papež. – Nejsme tu proto, abychom žili ze dne na den, ale aby náš život byl dobrodružnou výpravou. Ve velkých filmových a literárních příbězích jsou vždy dva prvky: jedním je láska a druhým dobrodružství, hrdinství. Vždy jdou ruku v ruce. Aby byl život skvělý, potřebujete obojí: lásku i hrdinství.

František povzbuzoval, abychom v lásce následovali příklad Ukřižovaného Ježíše. „Je v něm láska a odvaha dát svůj život až do konce, bez polovičatých řešení. Zamiřme vysoko, nenechme dny svého života plynout jako epizody z telenovel,“ vyzval papež.

Na lavičce náhradníků se nedá žít

Když sníte o lásce, nevěřte na zvláštní efekty, věřte v to, že každý z vás je jedinečný. Sněte o kráse, která přesahuje zdání a trendy. Sněte beze strachu o tom, že založíte rodinu, o narození a výchově dětí, o tom, že strávíte svůj život sdílením všeho s druhým člověkem, který se nestydí za vaše slabosti, protože je s vámi, který vás přijímá a miluje, který vás miluje takové, jací jste,“ řekl František. – Velké sny nejsou drahá auta, módní oblečení nebo dovolená. Neposlouchejte ty, kdo vám prodávají iluze: jsou to manipulátoři štěstí. Byli jsme stvořeni pro větší radost: Každý z nás je jedinečný a je na světě proto, aby se cítil milován ve své jedinečnosti a aby miloval druhé tak, jak to za něj nikdo jiný nemůže udělat. Není možné žít vsedě na lavičce jako náhradníci.

František poukázal na to, že mnoha mladým lidem se dnes může zdát, že ačkoli žijeme ve světě, kde se hodně mluví o lásce, obecně platí, že „každý myslí jen na sebe“. „Nepodvolujte se zlu,“ vyzval papež.

Neposlouchejte specialisty na stížnosti

Nenechte se dusit smutkem nebo rezignovanou sklíčeností lidí, kteří říkají, že se nikdy nic nezmění. Pokud tomu věříte, onemocníte pesimismem. Vnitřně zestárnete, přestože jste mladí. Dnes je tolik sil namířených proti jednotě, tolik je těch, kdo obviňují všechny a všechno, kdo zesilují to, co je negativní, specialistů na stížnostii,“ řekl Svatý otec. – Neposlouchejte je, protože stížnosti a pesimismus nejsou křesťanské, Pán si oškliví smutek a sebelítost. Nejsme stvořeni k tomu, abychom žili se skloněnou hlavou, ale abychom pozvedali svůj pohled k nebi.

František zdůraznil, že bezpečným lékem na zlo, kterému podléháme, je zpověď.

Otec nám odpouští každý hřích

Když se vás zeptám: „Na co myslíte, když jdete ke zpovědi?“, jsem si odpovědí téměř jistý: „Na hříchy.“ Ale – ptám se – jsou hříchy skutečně podstatou zpovědi? Chce Bůh, abys k němu přišel a myslel na sebe, na své hříchy, nebo na něj? Co je středem, hříchy, nebo Otec, který vše odpouští? Člověk nepřichází ke zpovědi jako potrestaný člověk, který se musí pokořit, ale jako dítě, které běží, aby přijalo Otcovo objetí, vysvětlil papež. – A Otec nás pozvedá v každé situaci, odpouští nám každý hřích. Dám vám malou radu: po každé zpovědi se na chvíli zastavte a vzpomeňte si na odpuštění, které jste obdrželi. Chraňte si tento pokoj ve svém srdci, tuto svobodu, kterou cítíte ve svém nitru.

Zdroj: Vatican News