Archiv rubriky: Církev v České republice

Oběd pro lidi bez domova

Vánoční oběd pro lidi bez domova proběhne 27. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci . Tuto akci pořádá mezinárodní křesťanské hnutí Sant’Egidio, které vzniklo v Itálii a zabývá se pomocí chudým. Obědu se vždy účastní asi 100 lidí z ulice.

Kdo by se chtěl zapojit do organizace této akce, může se zaregistrovat na webových stránkách. Je možné také přispět různými věcnými dary pro chudé. Nejlepší jsou teplé ponožky, rukavice, šály, hygienické potřeby, svíčky, ale také spacáky nebo třeba krabičku cukroví, která organizátorům pomůže navodit vánoční atmosféru. Svoje věcné dary na tento účel můžete přinést do sakristie v Brodku, Rokytnici a Citově do 25.12.

Více informací ZDE

Gynekologická poradna podle Božích pravidel?

Jak se můžete dočíst v dopise z brněnského CENAPu, jedná se v našich končinách o zcela výjimečný zjev. Přesto je taková ambulance nejen možná, ale také velmi potřebná.

+OT 


Vážený duchovní otče,

srdečně Vás zdravíme z Centra naděje a pomoci (CENAP). Velice si vážíme Vaší dosavadní nejen duchovní, modlitební podpory, ale i finanční. Protože bez finanční podpory i z vnějšku se celá komplexní činnost, jak ji u nás nabízíme, provádět nedá.

V neziskové oblasti nejsme jen volnočasovou aktivitou, a tedy jsme závislí na dotacích a dárcích. Bohužel zásadní dotace pro následující rok nám byly v rámci škrtů financování neziskovek zrušeny, a proto potřebujeme o to více podpory z venku, od dárců. „Profesionální žebrání“ není naše vášeň, ale za dané situace jste pro nás jediná cesta, abychom nemuseli ukončit nebo výrazně omezit naši činnost.

Pokud vnímáte, že je existence Centra naděje a pomoci důležitá, dovolíme si Vás poprosit i o Vaši finanční pomoc- ať již přímo v hotovosti na recepci Centra naděje a pomoci na Vodní 13 nebo formou přes účet 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Pro snadnější dohledání Vámi poskytnutého daru, prosíme, uvedete následující variabilní symbol 7157150000.

Vážený duchovní otče, obracíme se na Vás v čase, kdy se připravujeme na Vánoce, čas připomenutí narození Ježíše Krista. Hlubší uvědomění této události nás vede k zamyšlení nad tím, jak se v dnešní době se zázrakem stvoření zachází. Žijeme v době, kdy je svět i zdravotnický systém řízen tím, co je finančně zajímavé – co je přínosné pro byznys. Postupnými a nenápadnými krůčky ďábel v našich myslích přepisuje pravdu o lidském životě, o muži, o ženě a o tom, jak spolu mají tvořit rodinu, jak má vznikat nový život. V podvědomí lidí se tak značně mění jejich postoje i to, jak v určitých životních situacích jednají. Podstoupení interrupce, vyrobení dítě na zakázku v reprodukčním centru, testování nenarozených děti a likvidace těch nevhodných, užívání antikoncepce …… je dnes již mnohými považováno za běžné. To, že za každým jedním uměle počatým dítětem, je možná dalších 10 lidských počatých životů usmrceno a možná dalších 5 lidských životů zmraženo, nikdo neřeší !!!

Bůh je nahrazen bůžkem peněz, který si především v gynekologii žádá krvavé oběti. Tato kultura smrti se vyskytuje i v křesťanských rodinách a nezpůsobuje jen tělesnou smrt, ale i často smrt duchovní.

V našem Centru naděje a pomoci usilujeme o to, aby pravda o lidském životě nezanikla. U nás chráníme život od početí. Učíme důstojnému způsobu vyhýbání se početí, a proto nepředepisujeme hormonální antikoncepci a to ani tzv. „léčebně“.

Při otevřenosti k početí bereme v úvahu přirozeně různou délku cyklu, nepoužíváme stimulaci ovulace a umělé, morálně sporné manipulace a tak nepoškozujeme zdraví žen. A především – přirozeným způsobem počaté děti jsou to nejlepší v perspektivě jejich života i života dalších generací.

S využitím metody NAPROHELP v léčbě nechtěné neplodnosti přirozeným způsobem bez vedlejších negativních účinků se podaří porodit dítě čtyřem z pěti párů, kteří se na nás s dosavadní neplodností obrátili. Jsme jediní v České republice, kteří touto metodou NAPROHELP pomáháme. Tuto metodu ale zdravotnictví nepodporuje, jelikož se nejeví pro farmaceutický a reprodukční průmysl jako finančně zajímavá.

Aktuální informace o našich službách naleznete ZDE.

Pojďme společně pomáhat lidem, pojďme ukazovat pravdu o lidském životě, jak lze respektovat tělesnou plodnost, ukažme krásu ženství, mužství, hloubku vztahu mezi mužem a ženou.

Víte-li o někom dalším, kdo by se mohl na našem společném díle podílet tím, že nás finančně podpoří, prosím o předání výše uvedených informací nebo případné předání kontaktu na nás.

Ke každému Vašemu daru, který přesáhne 1000 Kč, zašleme koncem ledna následujícího roku potvrzení o přijetí daru, které je možné uplatnit v daňovém přiznání a tím si snížit odvedenou daň.

Za celý tým Centra naděje a pomoci s přáním klidných adventních dnů, radostných Vánoc a požehnaného roku 2019

MUDr. Ludmila Lázničková

Podpora manželství muže a ženy ukazuje svou převahu

Petice na podporu manželství muže a ženy, tedy na podporu požadavku ústavního zakotvení manželství jako trvalého svazku muže a ženy, získala za 4 měsíce svého trvání více než 75 000 podpisů. To je za mnohem kratší dobu (o dva měsíce) více podpisů, než získala petice, která požaduje pravý opak – tedy takzvané manželství pro všechny.

„Vnímáme to jako obrovský úspěch, v době relativizace hodnot a snahy LGBT aktivistů otevřít manželství takzvaně všem, se ukazuje, že česká společnost je přece jenom konzervativnější, než nám tito aktivisté tvrdí,“ říká Jana Jochová, předsedkyně spolku Aliance pro rodinu, který petici organizuje.

Zároveň doufá, že naši zákonodárci si uvědomí, na čí straně stojí většina společnosti a neuvěří líbivému, ale nepravdivému heslu zastánců zrušení výlučnosti manželství: „Většině to neublíží, menšině to pomůže“. Manželství pro všechny by totiž znamenalo otevření Pandořiny skříňky se spoustou dalších negativních důsledků.

Biologické rodičovství by ztratilo význam a legitimně by se rozšířilo na více osob, což má neblahé důsledky pro identitu dítěte, před čímž varují mnozí psychologové a další odborníci.

Nové chápání manželství by se také muselo odrazit ve školních vzdělávacích plánech, došlo by k přepisování učebnic. Rodiče, kteří by s tím měli problém, by neměli žádnou možnost do toho zasáhnout. Duhovým programům by se otevřela přímá cesta do škol.

Mohlo by dojít i k ohrožení náboženské svobody. Česká republika uznává církevní sňatky, jsou zákonem postaveny na roveň sňatkům civilním, a v tomto ohledu vůbec není jasné, jak by se toto nové opatření dotýkalo křesťanských církví. Byly by nuceny oddávat stejnopohlavní páry, když by existovalo jednotné „manželství pro všechny“?

Nic z tohoto ale česká společnost většinově nechce. Žádný z těchto důsledků aktivisté kampaně Jsme fér otevřeně nepřiznávají, přesto se toto vše děje v zemích, kde již tzv. manželství pro všechny neuváženě schválili.

Kontakt:

Aliance pro rodinu
www.alipro.cz
www.podporamanzelstvi.cz

Dopis národního ředitele papežských misijních děl

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za Vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh Vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou. Mám radost z toho, že díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky Vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují. Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z Vás.

„Srdečně Vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. 
Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví,“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji. Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná 

jáhen Leoš Halbrštát,
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Misijní neděle 2018 – plakát