Velikonoční KŘÍŽovka

Vyplněné křížovky odevzdávejte otci Tomášovi do neděle 8.4. Výherce knižní odměny vylosujeme o týden později.


Prázdný list s doplňovačkou
KE STAŽENÍ

Návod k použití

Milí bratři a sestry, rádi bychom vám cestu k Velikonocům zpestřili malou soutěží z dílny naší pastorační rady. K vyluštění tajenky, která se čte podél kříže dolů ve směru šipky, budete potřebovat Písmo svaté (ekumenický překlad) a deset malých lístečků s biblickými citáty. Tyto lístečky budou k dispozici zdarma v kostelích naší farní rodiny (Rokytnice, Brodek a Citov) každou postní neděli po mši svaté a také po obřadech velikonočního tridua (celkem devět dní). Desátý lísteček získáte účastí na některé z nedělních pobožností křížové cesty (stačí jednou). Komu z vás bude některý lísteček chybět, ať se o něj co nejdříve dodatečně hlásí u otce Tomáše.

Na každém lístečku s citátem budou vynechána slova, která si podle uvedeného odkazu snadno dohledáte ve své Bibli a opíšete na správný řádek v KŘÍŽovce.

Příklad: 


Ne jenom …1A… bude člověk živ, ale každým slovem, které …1B… z Božích úst. /Mt 4,4/


Větu na lístečku s odkazem Mt 4,4 najdete ve čtvrté kapitole a čtvrtém verši Matoušova evangelia. Po nalezení plného znění tohoto biblického textu byste si na řádek 1A naší KŘÍŽovky dopsali vynechané slovo chlebem a na řádek 1B slovo vychází.

Kalendář lístečků

1A až B                     1. postní neděle (18.2.)
2A až E                      nedělní křížová cesta
3A až B                     2. postní neděle (25.2.)
4A až B                     3. postní neděle (4.3.)
5A až B                     4. postní neděle (11.3.)
6A až B                     5. postní neděle (18.3.)
7A až B                     Květná neděle (25.3.)
8A až B                     Zelený čtvrtek (29.3.)
9A až B                     Velký pátek (30.3.)
10A až C                   Velikonoční neděle (1.4.)

Velikonoční slosování

Úspěšní řešitelé (jednotlivci nebo i celé rodiny) své KŘÍŽovky podepíšou a odevzdají v sakristii. Několik vylosovaných výherců obdrží věcnou odměnu. Největší odměnou však bude naše společná radost ze hry a duchovní užitek z postní práce nad Biblí.

Dotazy ke hře vám ochotně zodpoví členové farní PR.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova