Výuka náboženství se vrací do škol i na faru

Poslední hodina náboženství podle normálního rozvrhu se u nás v tomto školním roce konala ve středu 7.10.2020. Ihned po nástupu druhé vlny covidu se aktivita katechetů přesunula na internet, kde bylo až do tohoto týdne možné sledovat lekce nabízené jak rodinám školních dětí, tak i dalším zájemcům. Zvláštním bonusem distanční výuky byla podzimní série procházek světem víry a celoroční řada soutěžních kvízů kahoot. Za nabídkou on-line katecheze se ukrývá bezpočet hodin práce. Velice proto děkujeme za podporu těm farníkům, kteří naše články v rubrice „vzděláváme se ve víře“ četli, občas na něco zareagovali, účastnili se soutěží a farní kvízové ligy, měli zájem o pololetní vysvědčení a hlavně aktivně pomáhali svým dětem udržet si kontakt se světem katecheze a modlitby. Po půl roce mimořádného režimu teď nastává pro rodiny věřících čas návratu k plnohodnotné účasti na životě církve ve farnosti. Kromě nedělních bohoslužeb a hodin náboženství vám doporučujeme také účast na páteční mši v Rokytnici (17:00), kde postupně probíhá příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vážení rodiče, od pondělí 26.4. se vracíme k normální výuce náboženství v rámci možností škol (rotační systém). Využijeme zbývajícího času, abychom s dětmi dotáhli to, co jste pod návalem jiných starostí přes všechnu snahu v rodinách nestihli. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

otec Tomáš a Markéta Matlochová


ZŠ ROKYTNICE (pondělí)
I. týden: 1. třída (12:15 – 13:00)
3. a 4. třída (13:15 – 14:00)
II. týden: 2. třída (12:15 – 13:00)
5. třída (13:15 – 14:00)
Žáci, kteří do školy nechodí, mohou po domluvě s farářem využít náboženství pro 1. stupeň na faře v Brodku.


ZŠ BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. týden: 1. a 2. třída (11:30 – 12:15)
5. třída (12:20 – 13:05)
II. týden: 3. třída (12:20 – 13:05)
Jakmile dojde ke zrušení rotačního systému, přesunou se žáci 5. třídy ve středu odpoledne na faru.


FARA BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. + II. týden: 3. až 5. třída (15:30 – 16:30)
Tuto hodinu mohou využít také rodiny, jejichž děti zatím do školy z nějakého důvodu nechodí. Po domluvě s farářem se mohou účastnit i mladší děti.


FARA ROKYTNICE (středa)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (16:00 – 16:50)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (17:00 – 17:50)
Třináctičlenná skupina se rozdělí na dvě menší části přes rezervační systém (přihlašování ZDE).


FARA ROKYTNICE (čtvrtek)
I. + II. týden: 8. a 9. třída (16:30 – 17:30)
Pokud se budeme scházet každý týden,
máme šanci Alfu pro mládež dokončit.

Odešel pan Josef Lacina (1960)

S nadějí na osvobození
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Lacina
Brodek u Přerova,
Komenského 453

Pohřeb se koná
v sobotu 24. 4. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Přátelé mimo rodinu, kteří si přejí na pohřeb přijít, mohou zůstat během mše svaté sedět v zadních blocích lavic, nebo stát před kostelem. Nezapomeňte vždy dodržovat  dvoumetrové rozestupy. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Volíme členy farních rad na období 2021-2024

HLASOVÁNÍ MŮŽE ZAČÍT

Děkuji farníkům, kteří mi po zralé úvaze včas oznámili stažení své nominace pro volby do pastorační nebo ekonomické rady farnosti, i těm, kteří se naopak odhodlali na seznamu kandidátů zůstat, nebo už dokonce souhlasili se svým budoucím jmenováním.

+OT

Hlasování bude probíhat následovně:

Jednotné hlasovací lístky jsou vám k dispozici ve všech třech kostelích a na faře. Vyplnit si je můžete doma. Platný bude pouze ten lístek, který bude vyplněný podle pokynů na něm uvedených. Prosím, věnujte tomu pozornost. Jména kandidátů, kterým dáváte hlas, je třeba jednoznačně označit křížkem. Hlasovací lístek je oboustranný. Celkový počet křížků nesmí být na žádné straně vyšší než je počet volených členů uvedený v závorce za názvem obce. Hlasování je anonymní a každý farník starší 15 let má právo se do něj zapojit. Při jakékoli pochybnosti ohledně pravidel, se mě neváhejte zeptat. Prosím, nezapomeňte křížkem odsouhlasit také tři úvodní otázky. Vyplněné hlasovací lístky pak vložte během 4 týdnů do zapečetěné krabice u vchodu do kostela.

POZOR: Do ekonomické rady máte podle stanov ze svého středu zvolit jednoho člověka. Bratři Jiří Úlehla, Josef Hlavinka a Jan Palásek, které jste pro tento úkol doporučili před 4 lety, přijali můj návrh, aby v této službě církvi pokračovali na základě přímého jmenování ze strany faráře. O jejich členství už je tedy rozhodnuto a vy letos můžete svou volbou ukázat na někoho dalšího. Věřím, že díky tomuto rozhodnutí bude výsledek hlasování zajímavější a napínavější. Do rady pastorační volíte podle množství přihlášených uchazečů buď dva, nebo tři členy. Děkuji za spolupráci.