Odešel pan Josef Lacina (1960)

S nadějí na osvobození
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Lacina
Brodek u Přerova,
Komenského 453

Pohřeb se koná
v sobotu 24. 4. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Přátelé mimo rodinu, kteří si přejí na pohřeb přijít, mohou zůstat během mše svaté sedět v zadních blocích lavic, nebo stát před kostelem. Nezapomeňte vždy dodržovat  dvoumetrové rozestupy. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Volíme členy farních rad na období 2021-2024

HLASOVÁNÍ MŮŽE ZAČÍT

Děkuji farníkům, kteří mi po zralé úvaze včas oznámili stažení své nominace pro volby do pastorační nebo ekonomické rady farnosti, i těm, kteří se naopak odhodlali na seznamu kandidátů zůstat, nebo už dokonce souhlasili se svým budoucím jmenováním.

+OT

Hlasování bude probíhat následovně:

Jednotné hlasovací lístky jsou vám k dispozici ve všech třech kostelích a na faře. Vyplnit si je můžete doma. Platný bude pouze ten lístek, který bude vyplněný podle pokynů na něm uvedených. Prosím, věnujte tomu pozornost. Jména kandidátů, kterým dáváte hlas, je třeba jednoznačně označit křížkem. Hlasovací lístek je oboustranný. Celkový počet křížků nesmí být na žádné straně vyšší než je počet volených členů uvedený v závorce za názvem obce. Hlasování je anonymní a každý farník starší 15 let má právo se do něj zapojit. Při jakékoli pochybnosti ohledně pravidel, se mě neváhejte zeptat. Prosím, nezapomeňte křížkem odsouhlasit také tři úvodní otázky. Vyplněné hlasovací lístky pak vložte během 4 týdnů do zapečetěné krabice u vchodu do kostela.

POZOR: Do ekonomické rady máte podle stanov ze svého středu zvolit jednoho člověka. Bratři Jiří Úlehla, Josef Hlavinka a Jan Palásek, které jste pro tento úkol doporučili před 4 lety, přijali můj návrh, aby v této službě církvi pokračovali na základě přímého jmenování ze strany faráře. O jejich členství už je tedy rozhodnuto a vy letos můžete svou volbou ukázat na někoho dalšího. Věřím, že díky tomuto rozhodnutí bude výsledek hlasování zajímavější a napínavější. Do rady pastorační volíte podle množství přihlášených uchazečů buď dva, nebo tři členy. Děkuji za spolupráci.

Odešla paní Danuška Dreiseitlová (1946)

Obklopená něžnou láskou
rodiny a modlících se přátel
odešla vstříc svému Pánu

paní Danuše Dreiseitlová
roz. Černá

Rokytnice 225

Pohřeb se koná
v pondělí 12.4. ve 14:00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Přístup do kostelních lavic bude kvůli pandemii omezen dle aktuálních nařízení vlády.  Účastníci pohřbu bez osobního pozvání mohou mši svatou sledovat v předsíni nebo před kostelem a následně nás doprovodit na hřbitov, kde bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých děkujeme za projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Velikonoční mše v pondělí – střídáme se

Milí bratři a sestry, kteří jste si včas nestihli rezervovat účast na velikonočních bohoslužbách a zůstali jste doma, zvu vás do kostela na Velikonoční pondělí (5.4.).

+OT

V Rokytnici (7:30) a v Brodku (9:15) vám dají přednost ti, kdo už vzkříšení Krista letos oslavili. Proto se nemusíte bát přijít ani vy, kdo se cíleně vyhýbáte početnějším shromážděním.

POZOR: Odpolední mše v Citově začne v 15:00 korunkou k Božímu milosrdenství. Rezervace dnes nejsou třeba.