Odešla paní Danuška Dreiseitlová (1946)

Obklopená něžnou láskou
rodiny a modlících se přátel
odešla vstříc svému Pánu

paní Danuše Dreiseitlová
roz. Černá

Rokytnice 225

Pohřeb se koná
v pondělí 12.4. ve 14:00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Přístup do kostelních lavic bude kvůli pandemii omezen dle aktuálních nařízení vlády.  Účastníci pohřbu bez osobního pozvání mohou mši svatou sledovat v předsíni nebo před kostelem a následně nás doprovodit na hřbitov, kde bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých děkujeme za projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.