Odešel pan Josef Lacina (1960)

S nadějí na osvobození
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Lacina
Brodek u Přerova,
Komenského 453

Pohřeb se koná
v sobotu 24. 4. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Přátelé mimo rodinu, kteří si přejí na pohřeb přijít, mohou zůstat během mše svaté sedět v zadních blocích lavic, nebo stát před kostelem. Nezapomeňte vždy dodržovat  dvoumetrové rozestupy. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.