Výuka náboženství se vrací do škol i na faru

Poslední hodina náboženství podle normálního rozvrhu se u nás v tomto školním roce konala ve středu 7.10.2020. Ihned po nástupu druhé vlny covidu se aktivita katechetů přesunula na internet, kde bylo až do tohoto týdne možné sledovat lekce nabízené jak rodinám školních dětí, tak i dalším zájemcům. Zvláštním bonusem distanční výuky byla podzimní série procházek světem víry a celoroční řada soutěžních kvízů kahoot. Za nabídkou on-line katecheze se ukrývá bezpočet hodin práce. Velice proto děkujeme za podporu těm farníkům, kteří naše články v rubrice „vzděláváme se ve víře“ četli, občas na něco zareagovali, účastnili se soutěží a farní kvízové ligy, měli zájem o pololetní vysvědčení a hlavně aktivně pomáhali svým dětem udržet si kontakt se světem katecheze a modlitby. Po půl roce mimořádného režimu teď nastává pro rodiny věřících čas návratu k plnohodnotné účasti na životě církve ve farnosti. Kromě nedělních bohoslužeb a hodin náboženství vám doporučujeme také účast na páteční mši v Rokytnici (17:00), kde postupně probíhá příprava dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vážení rodiče, od pondělí 26.4. se vracíme k normální výuce náboženství v rámci možností škol (rotační systém). Využijeme zbývajícího času, abychom s dětmi dotáhli to, co jste pod návalem jiných starostí přes všechnu snahu v rodinách nestihli. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

otec Tomáš a Markéta Matlochová


ZŠ ROKYTNICE (pondělí)
I. týden: 1. třída (12:15 – 13:00)
3. a 4. třída (13:15 – 14:00)
II. týden: 2. třída (12:15 – 13:00)
5. třída (13:15 – 14:00)
Žáci, kteří do školy nechodí, mohou po domluvě s farářem využít náboženství pro 1. stupeň na faře v Brodku.


ZŠ BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. týden: 1. a 2. třída (11:30 – 12:15)
5. třída (12:20 – 13:05)
II. týden: 3. třída (12:20 – 13:05)
Jakmile dojde ke zrušení rotačního systému, přesunou se žáci 5. třídy ve středu odpoledne na faru.


FARA BRODEK U PŘEROVA (středa)
I. + II. týden: 3. až 5. třída (15:30 – 16:30)
Tuto hodinu mohou využít také rodiny, jejichž děti zatím do školy z nějakého důvodu nechodí. Po domluvě s farářem se mohou účastnit i mladší děti.


FARA ROKYTNICE (středa)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (16:00 – 16:50)
I. + II. týden: 6. a 7. třída (17:00 – 17:50)
Třináctičlenná skupina se rozdělí na dvě menší části přes rezervační systém (přihlašování ZDE).


FARA ROKYTNICE (čtvrtek)
I. + II. týden: 8. a 9. třída (16:30 – 17:30)
Pokud se budeme scházet každý týden,
máme šanci Alfu pro mládež dokončit.