Bez rozhodnutí pro aktivní evangelizaci, farnosti chřadnou

V těchto dnech (10.-11. 11.)
se v Olomouci uskutečnil
pod záštitou otce arcibiskupa Jana
2. ročník konference o evangelizaci.

plakát

Konference byla určena všem, kteří touží druhým lidem dopřát poznání Ježíše a chtějí se inspirovat zkušenostmi s evangelizací od jiných křesťanů. Stala se povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde jsme se za evangelizaci i za to co, jí brání, společně modlili. Pozvání přijalo mnoho zajímavých přednášejících. V programu byly představeny různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola křesťanského života a evangelizace a další.

celý program

Děkujeme za modlitební podporu společné účasti členů pastoračních rad na této mimořádné události.

členové PR

fotografie z loňského ročníku ve Zlíně

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova