Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Nezapomenutelná pouť ke sv. Jakubovi

Poutí k sobě – tak nazval handicapovaný Milan Langer, zakladatel Spolku Trend vozíčkářů, svůj úmysl doputovat z Olomouce do Santiaga de Compostela. Vzhledem k tomu, že sám používal invalidní vozík, vyzval ke spoluputování skupinu pěti přátel.

Stejný název zvolili pro svoji dnešní přednášku v Rokytnici dva z účastníků této mimořádné pouti – Vendula a Jozef. Šestičlenná výprava urazila od 21. března 2019 tisíce kilometrů. Asi ve dvou třetinách cesty Milan Langer – čerstvý šedesátník – nečekaně zemřel ve francouzské nemocnici. Doprovodná skupina se rozdělila a Vendula s Jozefem dokončili zbytek cesty. Kdo z nás neměl možnost poslechnout si jejich vyprávění naživo v Rokytnici, může využít aspoň záznam rozhovoru, který s nimi natočila Radka Rozkovcová z regionálního studia Proglasu Olomouc (ZDE).

Milá Vendy a Jozefe,
díky za krásné svědectví o síle lidské vůle
a přátelství neseného vírou.

Zpřísnění zákazu vycházení na veřejnost

VYHLÁŠENÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
V SOUVISLOSTI S KORONAVIROVOU EPIDEMIÍ

S účinností ode dne 24. března 2020 od 00.00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky:

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vládou definovaných případů,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Církev ve dnech nástupu pandemie COVID-19

24.3.2020

Včerejší relace Vatikánského rozhlasu přinesla cenné myšlenky Svatého otce ohledně předpokladů modlitby, kterými jsou víra, vytrvalost a odvaha. Pro španělského novináře pak František popsal svoji naději, že nynější zdravotní krize bude pro lidstvo cenným poučením. V neposlední řadě si můžete vyslechnout svědectví o statečné práci kapucínských řeholníků pro nemocné v bolestné situaci umírání bez přítomnosti blízkého člověka. 

Už v neděli 22.3. oznámil Svatý otec následující dvě iniciativy:

 1. O slavnosti Zvěstování Páně (středa 25.3.) v pravé poledne mají křesťané všech vyznání kdekoli na světě prosit za ukončení pandemie recitací Ježíšovy modlitby Otčenáš. 
 2. V pátek 27.3. (18:00) jsme zváni k duchovní účasti na eucharistické adoraci vedené nástupcem sv. Petra a k přijetí mimořádného papežského požehnání Urbi et Orbi (Městu Římu a celému světu) prostřednictvím přímého přenosu.

Svatého nám otce, Bože,
v lásce chraň a zachovej!


19.3.2020

KAJÍCÍ MODLITBA
ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA


17.3.2020

NOČNÍ ŠTAFETOVÁ ADORACE PROTI KORONAVIRU

Drazí bratři a sestry,
už tento pátek (20.3.) se v našich kostelích bude svítit i po běžné zavírací době. Dvojice dobrovolníků tam před Ježíšem v Nejsvětější svátosti budou přes noc volat k Nebi o pomoc proti nevídané epidemii. Mrkněte, prosím, na předběžný rozpis adoračních stráží a pokud můžete, přihlaste se také. Děkuji. 

Mnoho vzácného času věnujeme v těchto dnech šití ochranných roušek, což je velice důležité. Modlitba by měla mít přesto v našem společenství ještě o stupínek vyšší prioritu. Děkuji vám, že přijímáte s pochopením tuto výzvu stejně jako pozvání našich biskupů ke zvláštnímu dni postu, jenž se v celé republice koná ve čtvrtek (19.3). 

+OT

Odkaz: Ohlédnutí za štafetovou adorací


17.3.2020

POKYNY PRO NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Až půjdete v neděli do kostela ke svatému přijímání – nebo jen za  modlitbou ve spojení s vaší farností – dodržujte pečlivě následující pravidla:

 • Hned po příchodu si dezinfikujte ruce sprejem. Svěcená voda byla z kropenky odstraněna.
 • Pozdravte Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti pokleknutím nebo hlubokou úklonou a vezměte si svůj nový nedělník.
 • Ničeho se zbytečně nedotýkejte (lavice a kliky jsou v kostele nezinfikovány každou sobotu).
 • Přejete-li si dát do košíčku příspěvek na sbírku, učiňte tak ve vlastním zájmu až po svatém přijímání cestou z kostela. 
 • Mimo okamžik svatého přijímání noste v chrámové lodi roušku přes ústa a nos podobně jako i jinde na veřejnosti. Pokud roušku nemáte, použijte alespoň šálu nebo velký šátek. Při jakékoli manipulaci s rouškou – nebo její náhradou – myslete na to, že se nesmíte dotýkat její infikované části. 
 • Držte se stranou od ostatních věřících s výjimkou členů vaší domácnosti (odstup 2 metry není přehnaný).
 • Připravte se na svaté přijímání v lavici pozornou četbou Božího slova z mešní liturgie (nedělník) a osobní modlitbou. Kancionály do kostela nenoste.  
 • Podávání Eucharistie probíhá na etapy každých 10-15 minut dle aktuální potřeby. Vyčkejte příchodu pověřeného služebníka k oltáři. Přistupujte jednotlivě. Kdo chodíte o holi, zůstaňte sedět na kraji lavice a zvedněte ruku. Podávající přijde za vámi. Pokud by vás přehlédl, klidně na něj krátce zavolejte. 
 • Stáhněte si opatrně roušku pod bradu (varianta s gumičkami), případně si ji spusťte na krk (varianta s tkaničkami). V žádném případě ji nikam neodkládejte, ani s ní netřepte. 
 • Eucharistii přijímejte výhradně na ruku. Pozor: Dlaně rukou je třeba položit PŘES sebe, nikoli vedle sebe. S Tělem Kristovým na ruce stůjte – případně klečte – na místě (nikam se nepřesunujte) a před podávajícím si je sami vložte do úst. Nezapomeňte vyznat víru v Pánovu přítomnost TICHOU odpovědí Amen.  
 • Po přijetí Eucharistie se vraťte do lavice, upravte si roušku, klaňte se Pánu celým srdcem a pomodlete se děkovné modlitby. 
 • Prosíme, odcházejte v tichosti a pamatujte, že není vhodné vytvářet venku obvyklé debatní kroužky (rušíte ostatní).
 • Nedělník si odneste domů k pečlivému prostudování ohlášek a také jako pomůcku k modlitbě během týdne.
 • Snažte se využít celou hodinu a nepřicházejte všichni naráz. Platí zákaz shromažďování nad 30 osob a můžeme očekávat jeho zpřísnění. V takovém případě bude třeba zkrátit dobu pobytu v kostele, podobně jako v obchodech, aby se na všechny dostalo.   

ČASOVÝ PLÁN PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

ROKYTNICE 7:30 – 8:30
BRODEK 9:30 – 10:30
CITOV 11:00 – 12:00

9:00 – 10:00 přímý přenos mše svaté na Proglasu
10:30 – 11:30 přímý přenos mše svaté na TV Noe

+OT

PS. Kněz (akolyta) používá v kostele roušku vždy, když se pohybuje ve vzdálenosti kratší než 2 metry od druhého člověka. Použité liturgické knihy a nádoby uklízí sám.     


16.3.2020

NEOPOUŠTĚJTE JEŽÍŠE A JEŽÍŠ NEOPUSTÍ VÁS

Milí bratři a sestry, děkuji všem, kdo jste se o 3. postní neděli dopoledne zastavili v kostele ke svatému přijímání. Ať vás chrání, žehná a naplňuje pokojem Ten, který pro nás z lásky trvale zůstává ve svatostánku s plnou náručí svých milostí! Ostatním doporučuji co nejdříve vykonat soukromou návštěvu eucharistického Krista. V otvírací době kostela si můžete vzít domů můj včerejší pozdrav ve formě tištěného „nedělníku“, který se budu snažit připravovat i v dalších týdnech, abych vás mohl aktivně provázet touto neobvyklou postní dobou i jinak než přes internet.   

Pokud vám bude někdo tvrdit, že nesmíte chodit do kostela, nevěřte mu. Nynější režim tzv. omezeného pohybu obyvatelstva (16.3. – 24.3.) nic takového nepřináší. Jen je třeba, abychom se při cestě do chrámu vyhýbali zbytečnému mezilidskému kontaktu, a tak bránili lavinovému šíření viru, který má bohužel aktuálně na svědomí stovky mrtvých Evropanů denně a bezpočet jiných komplikací. Je moudré nepodceňovat riziko. 

V případě, že by u nás došlo k preventivnímu uzavření obcí ve stylu okolí Litovle a Uničova, nebudete moci jezdit už ani do práce. Do kostela by vás to ale mělo táhnout tím víc! Neopouštějte Ježíše a Ježíš neopustí vás!

Zdravotnice Edenu (Terezka Špalková) vzkazuje: „Buďte doma, a když ne, myjte si ruce a noste roušky. K prarodičům noste roušky. Do obchodu noste roušky. I když vám nic není. Má to smysl!“ V návaznosti na Terezčinu radu prosím: Pokud někdo můžete pomoci zajistit v naší farnosti výrobu a distribuci tohoto nedostatkového zboží, ozvěte se mi co nejdříve. Výroba jedné roušky prý zabere asi hodinu bez šicího stroje. Kdo máte stroj, můžete být samozřejmě mnohem rychlejší (návod).  

Pokud jste dočetli až sem, máte moje uznání. Aby vás z toho všeho nebolela hlava, několikrát se pomalu zhluboka nadechněte a pomodlete se z Bible žalm 121.

S přáním pokoje
otec Tomáš


PODROBNOSTI K AKTUÁLNÍMU USNESENÍ VLÁDY 
Zdroj: ČT24

Zákaz pohybu má výjimky, které vyjmenovalo vládní usnesení:

Cesta do zaměstnání a zpět, nezbytné cesty za rodinou nebo blízkými a cesty k obstarání potravin, drogistického zboží, léčiv a krmiva pro zvířata. Možné je také vycházet na poštu, úřady, banky nebo na čerpací stanice.

Lidé mohou vycházet, pokud potřebují tyto věci zařídit pro rodinu či osoby blízké.

Možné je nadále navštěvovat lékaře. Česká lékařská komora nicméně doporučila svým členům, aby odložili plánované kontroly a zůstali k dispozici akutním pacientům.

Pohyb venku je umožněn také těm, kteří ho potřebují k výkonu povolání, jako jsou bezpečnostní složky, lékaři, poskytovatelé zdravotní, sociální a veterinární péče. Stejná pravidla platí také pro zásobování a rozvážkové služby, obsluhu veřejné hromadné dopravy a také pro ty, kteří poskytují dobrovolnickou činnosti nebo duchovní péči.

Výjimka umožňuje také cestovat lidem zpátky do jejich bydliště. Počítá také s pořádáním pohřbů.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nikdo nikomu nezakazuje chodit na procházku. Cílem opatření je podle něho omezení mezilidského kontaktu. Při venkovním pohybu by si lidé měli od sebe držet odstup a „držet se s těmi, kdo jsou s nimi doma“.


13.3.2020

Pokoj vám!

Na počátku postního putování, které mnozí z nás prožívají bez jakéhokoli společného liturgického slavení, například mše svaté, jsme voláni k ještě radikálnější cestě, která rozvíjí duchovní život: k modlitbě, postu a křesťanské lásce. Úsilí napřené k zastavení šíření koronaviru nechť je provázeno úsilím každého věřícího o větší dobro: abychom získali život, abychom vítězili nad strachem, aby vítězila naděje. Těm společenstvím, která prožívají největší zkoušky, doporučujeme nezakoušet vše jako pouhou ztrátu. Pokud se ke společnému prožívání víry nemůžeme sejít ve shromáždění, jak jsme zvyklí, dává nám tím Bůh příležitost, abychom se obohatili, abychom objevili nová paradigmata, abychom našli osobní vztah s Ježíšem. On nám připomíná: „Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“  (Mt 6,6). Kolikrát nás papež František vyzval, abychom měli Písmo svaté po ruce! Modlitba je naší silou, modlitba je naším zdrojem. To je tedy ten příhodný čas, abychom znovu objevili, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti. „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! (2 Kor 5,20), říká svatý Pavel. Z Boží prozřetelnosti je právě tato věta mottem poselství k letošní postní době papeže Františka.  

Prosme Boha Otce, aby upevnil naši víru, aby pomohl nemocným v uzdravení, aby posiloval pracovníky ve zdravotnictví v jejich poslání. Všemožně braňme jakékoli stigmatizaci těch, kdo jsou zasaženi: nemoc nezná hranice, nezná barvu pleti, hovoří však stejným jazykem. Pěstujme „moudrost srdce“, která je „postojem, jejž do nás vkládá Duch Svatý“, když se dokážeme otvírat utrpení bratří a sester a rozpoznávat v nich podobu Boha. Spolu s Jobem můžeme říci: „Slepému jsem byl očima, nohama kulhavému“ (29,15). Tak budeme moci sloužit všem, kdo trpí, starat se o ně co nejlépe, projevit solidaritu všem bez jakéhokoli posuzování. (…)

Prosme Ducha Svatého, aby dal světlo práci všech vědců, pracovníků ve zdravotnictví a hlav států, a všechny zasažené národy svěřujeme přímluvě Panny Marie, Matky lidstva.

kardinál Peter Turkson
spolupracovník Svatého otce pro oblast služby integrálnímu lidskému rozvoji

CELÝ TEXT DOPISU 


13.3.2020

DUCHOVNÍ ŽIVOT FARNOSTI
PŘESUNUT DO SOUKROMÍ

Milí farníci,
po zvážení mimořádné situace spojené s šířením zákeřné nemoci COVID-19 rušíme do odvolání všechny plánované bohoslužby, pobožnosti, katecheze, farní akce a duchovní setkání. Kostel vám zůstává během dne přístupný k osobní modlitbě. Spojme se ve snaze vyprosit (nejen) naší zemi milost od Boha. Pokud se modlíte společně v malých skupinkách, dbejte na bezpečnostní rozestupy a v žádném případě nepřekračujte zákaz shromažďování nad 30 osob.

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Přijetí Eucharistie bude umožněno jednotlivcům, kteří v určeném čase přijdou do kostela. Až do odvolání bude svaté přijímání podáváno pouze na ruku. Děkujeme za pochopení.

+OT12.3.2020

REAKCE NA ROZHODNUTÍ VLÁDY
O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. 

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována. Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký


11.3.2020

Dnešní vysílání Vatikánského rozhlasu přineslo mimo jiné poselství Svatého otce Františka u příležitosti Dne modliteb a postu v římské diecézi, který byl vyhlášen v souvislosti s koronavirovou epidemií (závěr pořadu od 11:00).


Křesťané pod vedením Svatého otce Františka
svěří v modlitbě celý svět do ochrany Panny Marie
odkaz


Duchovní služba ve zdravotnictví
pokračuje bez omezení
oficiální sdělení


SLOVO FARÁŘE
10.3.2020

Bratři a sestry, vládní zákaz shromažďování kvůli nebezpečí nákazy koronavirem v České republice se s ohledem na obvyklý počet účastníků zatím netýká žádné bohoslužby v naší farní rodině. Spíše naopak. V těchto dnech bychom se měli ještě naléhavěji modlit a společně prosit Pána za zvládnutí kritické zkoušky ve světě. Děkuji všem, kteří chápete, že – přes veškerou lidskou snahu šíření viru omezit – potřebujeme nutně také milosrdenství Boží. Připomínám, že na každé mši svaté, a to i ve všední den, máme k dispozici 100 volných míst. Nenechávejme je ležet ladem! Co by za to jiní dali, kdyby mohli přijít! Pokud však sami máte podezření na kontakt s člověkem nakaženým nemocí COVID-19, nebo se prostě zdravotně necítíte dobře, do kostela určitě nechoďte a připojte se k bohoslužbám na dálku prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání. Totéž platí o pobožnostech (adorace, křížová cesta), výuce náboženství na farách a dalších farních akcích (např. kvízová liga, duchovní obnova). V neposlední řadě dodržujme zpřísněná hygienická opatření a dočasně opusťme pozdrav podáním ruky. Zachovejme si vnitřní klid a důvěru v Boha. Náš osud – jako jednotlivců, rodin i celých národů – je v jeho ruce.

S přáním pokoje
otec Tomáš


Výzva biskupů v souvislosti s vyhlášením
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
odkaz

PRAKTICKÉ POKYNY
PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB