Poštovní schránka zachytila důležitý dopis

Vážený duchovní otče,
omlouvám se za nevyžádaný mail, ale v této předvánoční době bych Vám chtěla poděkovat za Vaši předchozí morální, modlitební, a především finanční podporu.Bez ní bychom nebyli schopni udržet zcela výjimečnou činnost v oblasti lidské sexuality. Díky Vám a tedy s Vámi pracujeme s úctou k životu a s respektem k přirozenému řádu, jedinečnosti každé ženy a páru. Stylem odborným, zdravým, morálně nezávadným, pro člověka dobrým, který jako bonus nabízí v oblasti lidské sexuality znalost, svobodu a nezávislost.

Bez Vaší pomoci bychom si nemohli u nás v CENAP připomenout 25 roků naší existence. 25 roků soustavné práce, kdy byly zachráněny stovky nenarozených životů, podpořeno zdraví tisíců žen, šířena osvěta, jak se ve vztahu vzepřít manipulaci, selekci a nevhodné léčbě. V naší evidenci máme více než 30 tisíc klientů. Máme vyškolené stovky dalších spolupracovníků, kteří šíří myšlenky postavené na úctě k životu, respektu ke společné plodnosti dále mezi svými klienty.

Naše finanční situace se hodně zkomplikovala, když zásadní dotace pro poradnu pro ženy a dívky na rok 2019 i pro následující rok 2020 nám v důsledku nezařazení do sítě sociálních služeb byly odepřeny. A to i přes opakované a úspěšně zvládnuté kontroly. Jen pro Vaši představu – během pěti měsíců v CENAP v roce 2018 proběhlo 5 kontrol, všechny s tím, že dosavadní čerpání dotací bylo zcela v pořádku, i inspekce sociální služby dopadla výborně. Přesto jsme do sítě nebyli zařazeni. Sociální služba, která je ze zákona klientům poskytována zdarma, byla v minulých letech v našem centru ročně poskytnuta více než 500 klientů. O dotace, které v roce 2018 představovaly více než 960 000 Kč, na základě tohoto rozhodnutí nemůžeme žádat. Jeví se to tak, že v našem kraji jsme některým lidem trnem v oku. Přesto se ale nechceme vzdát. I při zredukovaném počtu zaměstnanců vnímáme jako důležité pokračovat v tom, co již od založení organizace v CENAP nabízíme: chráníme život od početí po přirozenou smrt, hájíme manželství jako nejvyšší formu vztahu mezi mužem a ženou. Vždyť toho bolavého, těch důsledků přístupů současné „moderní medicíny“, je strašně moc. Zmařené životy nenarozených dětí, nenapravitelně, fatálně poškozené zdraví žen, rozbité vztahy.

Učíme naše klienty důstojnému způsobu vyhýbání se početí, a proto nejen nedoporučujeme, ale v gynekologické ambulanci nepředepisujeme hormonální antikoncepci, nezavádíme nitroděložní tělíska. A to ani tzv. „léčebně“. Při otevřenosti k početí bereme v úvahu přirozeně různou délku cyklů, nepoužíváme stimulaci ovulace a neodesíláme na umělé oplodnění. Zvláště pokud se potvrzuje, že přirozeným způsobem počaté děti jsou nepochybně to nejlepší v perspektivě jejich života i života dalších generací!!!

S využitím metody NAPROHELP je správně stanovená délka těhotenství, nejsou falešné diagnózy zmlklých těhotenství, ženy rodí spontánně ve správně stanoveném termínu porodu. Při řešení nechtěné neplodnosti se bez vedlejších negativních účinků podaří porodit dítě čtyřem z pěti párů, které se na nás s dosavadní neplodností obrátily a námi doporučené postupy dodržovaly. Více o našich aktivitách naleznete též na https://cenap.signaly.cz/ a na https://www.facebook.com/cenap.cz

Protože podstatné finanční prostředky jdou v gynekologii obecně právě do spolupráce s antikoncepčním a reprodukčním průmyslem, pojišťovnami jsou podporovány programy založené na eugenice, výběrů nenarozených dětí, které splňují jen určitá kriteria, a my se na tomto nepodílíme, naše práce v tzv. „ziskové“ části, tedy v gynekologické ambulanci, není dostatečně zisková, aby finančně udržela poradenskou a osvětovou. Jsme tedy závislí na vnějších zdrojích, i na dárcích.

I když jsme zvyklí stále bojovat o přežití, po lidské stránce nám to ubírá síly na vlastní práci. Ale posiluje nás vědomí, že máme Vás, dárce, a že v tom nejsme sami. Snad to není příliš troufalé, pokud si dovolím i Vás oslovit, zda nám zachováte svou přízeň a budete mít možnost nás i nadále podporovat. V tom případě bych připomenula číslo účtu 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Přeji Vám za celý náš tým Centra naděje a pomoci – CENAP klidné adventní dny, radostné Vánoce a požehnaný rok 2020.

MUDr. Ludmila Lázničková
www.cenap.cz