Odešla paní Anna Sládečková (1938)

Po životě naplněném službou 
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Sládečková
roz. Malhotská

Domov Na zámečku,
Rokytnice

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 24.2. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.