Odešel pan Vladimír Kučera (1943)

Doprovázen péčí rodiny
odešel vstříc svému Pánu

pan Vladimír Kučera

Rokytnice 247

Pohřeb se koná
v sobotu 26.2. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.