Pozvánka na práci do lesa s výkladem

Chcete být u založení nového lesa? Rádi byste přiložili ruku k dílu a zanechali něco pro budoucí generace? Pak s námi pojďte zalesnit Hostýnské Vrchy!

Pořadatel:
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Termín:
sobota 12.10.2019

CO NÁS ČEKÁ? Našim úkolem bude vysadit mladé sazenice stromků podle pokynů našich lesnických kolegů, kteří popíší princip správné výsadby a vysvětlí, proč je důležité nevysazovat stromky tam, kde nepatří. Každý si může vysadit libovolný počet stromků různých druhů dle svého výběru. Pro děti máme připraveny malé odměny.

CO SI VZÍT S SEBOU? Výsadba bude probíhat na pasece, proto si prosím s sebou vezměte pohodlné oblečení, pevnou obuv, případně pracovní rukavice. Nářadí bude zajištěno.

KDE ZAPARKOVAT? Parkovat budete moci na označeném místě v blízkosti akce.

PARTNEREM AKCE JE SPOLEČNOST RIDEX, která si pro účastníky připravila interaktivní program na téma pěstování a ochrany lesa.

Těšíme se na Vás
LESU ZDAR!

Odkaz na událost (facebook)

Zahrada v centru pozornosti farníků

OTEVŘENÝ DOPIS
ZE DNE 15.9.2019

Vážený otče Tomáši,
tímto Vás zdvořile žádáme o zastavení iniciativy směřující k postupnému převedení všech vlastnických práv k farní zahradě v Rokytnici na obec Rokytnice. Považujeme tyto snahy pro naši společnou farní rodinu křesřanů bydlících v obcích Rokytnice, Brodek u Přerova, Citov a Císařov za velmi nevýhodnou.

Uznáváme, že zahrada je dlouhodobě zanedbávána, avšak záměr uveřejněný ve 4. čísle Kaštánku je pro církev v mnoha směrech ztrátový – vzdáváme se vzácných statků jako je soběstačnost, voda, klid, soukromí a životní prostor v přírodním prostředí. Namísto toho vznikne další zastavěná plocha, která bude sloužit pro zábavu tohoto světa.

Věříme, že při společných jednáních bychom byli schopni najít řešení, které by bylo přijatelné pro všechny, včetně toho, že se každý dle svých možností zapojíme do její pravidelné údržby.

Velice děkujeme za vyslyšení naší prosby.

Modlíme se za Vás.

rodina Hrnčiříkova (Rokytnice)
rodina Binderova (Brodek)
Jenda a Pavla Paláskovi (Citov)
František a Martina Chovancovi (Rokytnice)
Anna Smětalová (Rokytnice)
Vladimíra Vojtková (Rokytnice)
Kateřina Obrtelová (Rokytnice)
Eva Jančíková (Císařov)


V reakci na tento otevřený dopis svolává otec Tomáš veřejnou diskuzi se všemi věřícími, kteří mají o budoucnost farní zahrady zájem. Setkání proběhne na faře v pondělí 30.9. od 18 hodin.

Předem děkujeme za Váš čas.

80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec

Kapacita exkluzivního zájezdu – pořádaného u příležitosti výročí zahájení nejhorší války v dějinách lidstva – dosud nebyla obsazena.

Proto nabízíme „last minute“ možnost se přihlásit.

Podrobnosti
u Jitky Navrátilové – 602 160 551
a otce Tomáše – 736 522 838


Svatý stolec uprostřed válečných událostí

Na 1. září připadá 80. výročí vypuknutí II. světové války. Jen několik měsíců předtím 2. března 1939 byl na Petrův stolec zvolen kardinál Eugenio Pacelli, který přijal jméno Pius XII. Měl za sebou kariéru vatikánského diplomata, nejprve jako apoštolský nuncius v Německu a poté jako státní sekretář svého předchůdce Pia XI. Historická úloha papeže Pia XII. na prahu a během války se stala předmětem mnoha polemik. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano je rekapituluje italská historička Emma Fattorini, odbornice na problematiku vztahů Svatého stolce s Německem a Francií v meziválečném období a autorka edice dokumentů Pacelliho nunciatury v Německu. V roce 2007 vydala rovněž knihu Pius XI., Hitler a Mussolini, reflektující nové dokumenty po otevření Vatikánských archivů pro období 1922-39. Nyní, s výhledem na zpřístupnění Vatikánských archivů pro období pontifikátu papeže Pacelliho, k němuž má dojít v příštím roce, připomíná vývoj vztahů Pia XII. k fašismu a ve světle svých bádání naznačuje, na jaké otázky bude historik hledat odpovědi v nově dostupných materiálech. Přinášíme hlavní pasáže textu Emmy Fattorini:

Pokračování textu 80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec