Za svatým Jakubem trochu jinak

Milí bratři a sestry,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník Rokytnické bludičky, tj. nočního turistického pochodu pod ochranou apoštola Jakuba, který se koná v sobotu 14.9.2019 u nás v Rokytnici.

Přestože jde převážně o sportovně společenskou událost otevřenou pro širokou veřejnost, nechybí jí ani duchovní rozměry. Název Bludička odkazuje na složitost naší doby, ve které mnozí lidé ztrácejí víru v dobro a lásku i naději na nějaký vyšší smysl svého každodenního konání. Proto už tradičně nabízíme účastníkům pochodu vedle mapy také malý dárek s duchovním významem. Letos to bude pamětní obrázek s povzbudivou myšlenkou pro chvíle ztišení.        

Otec Tomáš zve věřící účastníky pochodu i další občany do místního kostela sv. Jakuba, kde bude před startem akce v 17:00 za poutníky sloužena mše svatá s nedělní platností

Kostel zůstane otevřen i v pozdější večerní či noční hodině, aby ti, kteří pojmou pochod jako pouť, mohli po návratu z cesty apoštola Jakuba navštívit. U krásného gotického reliéfu světce bude možné položit prosbu o přímluvu za své potřeby. Cesta kostelem bude vyznačena svíčkami. Očekáváme, že chrám zavře své brány až po půlnoci, kdy dorazí domů poslední účastníci. To předpokládá ochotu ke spolupráci ze strany farníků, kteří na pochod jít nemohou nebo nechtějí, ale rádi se zapojí do noční modlitební štafety. Předem děkujeme! 

Registrace účastníků pochodu je od 18-19 hodin u místního rybníku v rybárně. Vybrat si můžete okruh dlouhý 12 nebo 25 km. Na cestu dostanete popis trasy a telefonní číslo na pořadatele (kdyby bylo třeba rady či pomoci). U kratší trasy máme pro zájemce přichystaný početní úkol, aby jim to lépe ubíhalo.  

Mimořádný čas otevřených bran kostela v Rokytnici můžete díky ochotě místní farnosti využít po celý večer od 20 do 24 hodin. 

Po cestě pochodu bude několik kontrolních stanovišť. Občerstvit se můžete také v místních hospůdkách. V cíli vás čeká účastnický list, odznak, čaj, chleba se sádlem/máslem, radostný úsměv pořadatelů i nebeského patrona naší Hanácké Compostely.

Těšíme se na vás
Kulturní spolek Rokytnice

 

Dobře mířit na cíl aneb pozvání na Alfu

Milí čtenáři, vítejte po dvou měsících zase doma! S příchodem září se život našich rodin i farnosti vrací ke svému normálnímu rytmu. Je to dobře, ale pozor na jednu věc. V nastalém kalupu bychom mohli snadno zapomenout ty tisíce pestrobarevných zážitků z prázdnin protřídit a nejcennější z nich vděčně uložit do paměti. Jednou z cest, jak o tyto poklady nepřijít, je snaha vyprávět si o nich. Snad vás k tomu povzbudí také listování novým vydáním Kaštánku, ve kterém se s námi o zajímavé postřehy z letních měsíců podělila řada ochotných autorů. Každému z nich ze srdce děkuji.

Mezi očekávanými událostmi roku, které jsme vám avizovali na jaře vydáním poutního letáčku, stojí na předním místě Kurz Alfa v Rokytnici. Jedná se o deset příjemných večerů, které bude od poloviny října vždy jednou za 14 dní v pátek zahajovat společná večeře s následnou přednáškou, diskuzí ve skupině, zpívanou modlitbou a prostorem pro diskrétní sdílení osobní duchovní cesty. Kurz Alfa proběhne v naší farnosti podruhé, nic se za něj neplatí a je určen pro velmi různorodý okruh zájemců. Ideální účastník Alfy je člověk, který má pocit, že toho o křesťanství moc neví, a v kostele se objevuje pouze při zvláštních příležitostech, ale cítí se přitahován životní silou Ježíšových učedníků. Není důležité, jestli je účastník Alfy pokřtěný nebo ne, zda ví, co znamená chodit ke svátostem, nebo jestli už něco četl z Bible. Není mi známo ani žádné omezení vzhledem k věku, místu bydliště apod. Pokud sami do kategorie lidí tzv. hledajících přímo nepatříte, ale znáte někoho podobného mezi svými přáteli, můžete mu navrhnout, že s ním Alfu absolvujete společně. Tento kurz totiž nepochybně prospěje i lidem ve víře pokročilým. Právě proto jsme ho minule (2017) nabízeli farníkům jako součást přípravy na vylití Ducha Svatého při jejich biřmování. Ani tentokrát nic nebrání v účasti na Alfě mužům a ženám, kteří měli to štěstí, že vyrostli v křesťanské rodině, rádi se modlí a mají touhu poznávat zděděný poklad víry do větší hloubky. Milí bratři a sestry, vaše přítomnost a zkušenosti mohou být velmi obohacující pro ty účastníky Alfy, kteří stojí poblíž dveří církevního společenství a váhají, zda se mají odhodlat vzít za kliku. Zároveň si můžete být jisti, že – pokud se pro Alfu rozhodnete – také jejich zkušenosti, otázky a názory obohatí vás.

Katolická církev nevytváří žádný elitní klub, ve kterém není místo pro lidi pochybující a chybující. Vždyť každý z nás, včetně profesionálních Božích služebníků, musí zápasit s vlastní křehkostí a – jak píše v Bibli svatý Pavel – nestydět se za ni pro naději na Boží pomoc. Alfa k nám přichází proto, abychom se v duchovním životě naučili dobře mířit na cíl, který za to stojí. Mám na mysli osobní přátelství s Ježíšem Kristem. Jestliže vás tato pozvánka zaujala, pomozte nám, prosím, s jejím šířením. Vaše dotazy rád zodpovím na svém telefonním čísle 736 522 838 nebo na emailové adrese pořadatelů farokytniceupr@ado.cz. Je možné se účastnit celého kurzu nebo jen úvodního večera. Kvůli důležitosti přátelské atmosféry nebude možné do kurzu vstupovat v půli cesty. Kvůli počtu strávníků prosíme alespoň o stručnou informaci, že s Vámi máme počítat. Zahajovací večer se koná 11. října v 18:30.

S přáním pokoje
otec Tomáš      

Vybraná témata přednášek
na Kurzu Alfa

Kdo je Ježíš? Jak získat víru?
Proč a jak číst Bibli? Jak odolat zlému?
Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?
Jak mohu být naplněn Duchem Svatým?

KE STAŽENÍ: Kaštánek 4/2019