Jmenování nového arcibiskupa do Olomouce

Papež František dnes (9. 2.) postavil do čela arcidiecéze olomoucké nového řádného pastýře, na jehož ramena je vložena péče o naši místní církev.

Nástupcem Mons. Jana Graubnera se stal s okamžitou platností dosavadní administrátor diecéze, Mons. Josef Nuzík. Termín slavnostního uvedení do úřadu byl stanoven na sobotu 13. 4. Dobrořečme Pánu!

I když je tvář otce arcibiskupa Josefa na biskupství dobře známá, není pravda, že by snad v Olomouci zůstávalo vše při starém. Rozdíl je především v plnosti pravomocí nového metropolity Moravy, a tím také v jeho dějinné odpovědnosti před Bohem i před lidmi. Není divu, že ve svém prvním projevu po oznámení volby zmínil dnes nový arcibiskup v katedrále dílo a památku svých velkých předchůdců včetně svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

Modleme se za celou naši místní církev, ať si pod vedením Božího služebníka Josefa dobře poradí s výzvami, které před námi stojí. Prosebná mše svatá za nového arcibiskupa a jeho službu bude v Rokytnici na Popeleční středu (14. 2. v 18.30)