Ministranti z Rokytnice a Kokor na diecézní pouti

Děkujeme otci Vojtěchovi Radochovi z Přerova za zajištění dopravy osmi kluků z Rokytnice a Kokor na ministrantskou pouť ke cti blahoslaveného Carla Acutise do Choliny. Chválíme pořadatele a také děkujeme Boží Prozřetelnosti za mimořádně slunečný podzimní den, který nebyl v sobotu 21. října nijak samozřejmý.