Archiv rubriky: Slovo papeže

František (Jorge Mario Bergoglio)

Bratrské setkání našich biskupů s papežem

Návštěva českých a moravských biskupů ad Limina apostolorum dnes vyvrcholila setkáním se Svatým otcem. Odehrávala se formou velmi neoficiálního a otevřeného dialogu, který trval více než dvě hodiny, potvrdil předseda České biskupské konference, arcibiskup Jan Graubner, při setkání s novináři v českém centru Velehrad nedaleko Vatikánu.
 

Těžko mluvit krátce o setkání, které trvalo více než dvě hodiny, předeslal arcibiskup Graubner na brífinku bezprostředně po návratu z Apoštolského paláce.

„Témat byla celá řada a setkání bylo opravdu velmi neoficiální. Na začátku se řeklo, že se odloží všechny projevy a budeme spolu povídat. To nejsilnější, co si z toho odnáším je opravdový dialog, opravdové bratrské setkání ve vzájemném naslouchání, respektu a otevřenosti. Bylo to setkání velmi povzbudivé. Musím říci, že papež se v této chvíli, která byla z jeho strany – řekl bych – dosti uvolněná, ukazoval opravdu jako pastýř, kterému jde o každého člověka. Je vidět, že to nejenom říká v oficiálních projevech nebo dokumentech, ale že tím skutečně žije: Být blízko lidem. A o tom jsme v podstatě hovořili z nejrůznějších aspektů.“

Papež František zahájil setkání s českými a moravskými biskupy komplimentem: „Praha je prý nejkrásnější město v Evropě“ – prozradil dále při setkání s novináři předseda České biskupské konference. „Ale to prý slyšel jen od druhých, sám tam nikdy nebyl – ovšem prý tomu věří“ dodal s úsměvem olomoucký arcibiskup. A na pobídku, aby se na tu krásu tedy přijel podívat, odvětil: „Až na to příjde čas.“ Papež František rovněž s potěšením přijal dary vyrobené českými umělci, křišťálový relikviář sv. Zdislavy a brokátové desky s peněžním darem a s dětskými kresbami. Nechal si rovněž vyprávět, kdo byla sv. Zdislava. 

Arcibiskup Graubner prozradil, že se hovořilo rovněž o očekávaných nominacích pro některé české a moravské biskupské stolce. Jak řekl, papež František v této souvislosti vyzýval k modlitbě a spolupráci s Kongregací pro biskupy.

K celkovému průběhu návštěvy ad limina předseda České biskupské konference konstatoval, že na většině míst zakusili skutečnou synodalitu.

„Odnáším si především to, že na většině úřadů nás opravdu přijali s otevřeností, ochotou naslouchat, být k službě, být k dispozici. S tím, že tady nejde o jakési poroučení nebo plnění příkazů, ale skutečně o naslouchání Duchu svatému. To si odnáším jako nejsilnější dojem a byl bych rád, kdyby se nám podařilo přenášet tuto atmosféru také do našich diecézí, našich farností.“

Arcibiskup Graubner dále navázal na probíhající synodální proces. „Papež zdůrazňoval, že nejde o to, něco vyřešit, ale především o to, abychom tento proces žili,“ protože – dodal dále předseda českého episkopátu – každá skupina ve farnosti, která se synodální cestě otevře, každý, kdo vykročí na cestu otevřenosti, bude trpělivě a v lásce naslouchat druhému a bude chtít poznat, co je Boží vůle, udělal veliký krok k uzdravení církve ve svém konkrétním prostředí. „Papež říká, že výsledkem synody nemá být dokument, který skončí v knihovně, ale chce, aby tento proces probíhal a uzdravoval.“

Zdroj: Vatican News

K POSLECHU:
České vysílání Vatikánského rozhlasu ze dne 11.11.2021

Papež k mladým lidem (nejen) na Slovensku

O odvaze k lásce a odmítání manipulátorů štěstí mluvil papež František při svém dnešním setkání s mládeží. Na stadionu košického fotbalového klubu FC Lokomotiva se shromáždilo 25 tisíc mladých převážně z východního Slovenska.
 
V Košicích, druhém největším městě Slovenska, se František setkal také se zástupci mládeže. Na úvod vyslechl tři svědectví. V odpovědi na otázku mladého páru Petra a Zuzky se třemi dětmi, jak povzbudit dnešní mladé lidi, aby žili čistou lásku, papež zdůraznil, že láska je největším životním snem, jehož dosažení však stojí mnoho úsilí.
 

 

Přátelé, nebanalizujme lásku, protože láska není jen o emocích a pocitech – pokud vůbec, mohou být na jejím začátku. Láska není o tom mít „všechno a hned“, neodpovídá logice „použít a zahodit“. Láska je věrnost, dar a odpovědnost. Skutečná originalita, skutečná revoluce, je dnes vzpoura proti kultuře dočasnosti, je to překročení instinktů a chvilkovosti, je to láska na celý život a celou bytostí – řekl papež. – Nejsme tu proto, abychom žili ze dne na den, ale aby náš život byl dobrodružnou výpravou. Ve velkých filmových a literárních příbězích jsou vždy dva prvky: jedním je láska a druhým dobrodružství, hrdinství. Vždy jdou ruku v ruce. Aby byl život skvělý, potřebujete obojí: lásku i hrdinství.

František povzbuzoval, abychom v lásce následovali příklad Ukřižovaného Ježíše. „Je v něm láska a odvaha dát svůj život až do konce, bez polovičatých řešení. Zamiřme vysoko, nenechme dny svého života plynout jako epizody z telenovel,“ vyzval papež.

Na lavičce náhradníků se nedá žít

Když sníte o lásce, nevěřte na zvláštní efekty, věřte v to, že každý z vás je jedinečný. Sněte o kráse, která přesahuje zdání a trendy. Sněte beze strachu o tom, že založíte rodinu, o narození a výchově dětí, o tom, že strávíte svůj život sdílením všeho s druhým člověkem, který se nestydí za vaše slabosti, protože je s vámi, který vás přijímá a miluje, který vás miluje takové, jací jste,“ řekl František. – Velké sny nejsou drahá auta, módní oblečení nebo dovolená. Neposlouchejte ty, kdo vám prodávají iluze: jsou to manipulátoři štěstí. Byli jsme stvořeni pro větší radost: Každý z nás je jedinečný a je na světě proto, aby se cítil milován ve své jedinečnosti a aby miloval druhé tak, jak to za něj nikdo jiný nemůže udělat. Není možné žít vsedě na lavičce jako náhradníci.

František poukázal na to, že mnoha mladým lidem se dnes může zdát, že ačkoli žijeme ve světě, kde se hodně mluví o lásce, obecně platí, že „každý myslí jen na sebe“. „Nepodvolujte se zlu,“ vyzval papež.

Neposlouchejte specialisty na stížnosti

Nenechte se dusit smutkem nebo rezignovanou sklíčeností lidí, kteří říkají, že se nikdy nic nezmění. Pokud tomu věříte, onemocníte pesimismem. Vnitřně zestárnete, přestože jste mladí. Dnes je tolik sil namířených proti jednotě, tolik je těch, kdo obviňují všechny a všechno, kdo zesilují to, co je negativní, specialistů na stížnostii,“ řekl Svatý otec. – Neposlouchejte je, protože stížnosti a pesimismus nejsou křesťanské, Pán si oškliví smutek a sebelítost. Nejsme stvořeni k tomu, abychom žili se skloněnou hlavou, ale abychom pozvedali svůj pohled k nebi.

František zdůraznil, že bezpečným lékem na zlo, kterému podléháme, je zpověď.

Otec nám odpouští každý hřích

Když se vás zeptám: „Na co myslíte, když jdete ke zpovědi?“, jsem si odpovědí téměř jistý: „Na hříchy.“ Ale – ptám se – jsou hříchy skutečně podstatou zpovědi? Chce Bůh, abys k němu přišel a myslel na sebe, na své hříchy, nebo na něj? Co je středem, hříchy, nebo Otec, který vše odpouští? Člověk nepřichází ke zpovědi jako potrestaný člověk, který se musí pokořit, ale jako dítě, které běží, aby přijalo Otcovo objetí, vysvětlil papež. – A Otec nás pozvedá v každé situaci, odpouští nám každý hřích. Dám vám malou radu: po každé zpovědi se na chvíli zastavte a vzpomeňte si na odpuštění, které jste obdrželi. Chraňte si tento pokoj ve svém srdci, tuto svobodu, kterou cítíte ve svém nitru.

Zdroj: Vatican News