Archiv pro rubriku: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Navrhujeme kandidáty do pastorační rady

Po důkladné modlitební přípravě běží nyní doba, kdy je třeba navrhovat v kostele kandidáty pro červnové volby do pastorační rady našich farností. Bez předchozího navržení ze strany farníků nebude možné do pastorační rady vyslat nikoho, kdo nebude v souladu se stanovami osloven farářem s návrhem na přímé jmenování.

Potřebné pokyny i formuláře pro jednotlivé farnosti jsou připojeny níže formou PDF přílohy vhodné k vytištění, nebo si je můžete vyzvednout v kostele. Děkujeme, že výběru svých kandidátů, kteří budou mít vliv na budoucnost života naší církevní obce, věnujete náležitou pozornost.

Uzávěrka návrhů do kandidátní listiny je v neděli 11. června.

Navržení kandidáti budou požádáni, aby včas vyjádřili případný nesouhlas s nominací na členství v pastorační radě. 

Termín volby byl stanoven na 25. června. Ze seznamu kandidátů budou toho dne vybírat lidé s hlasovacím právem, přítomní na nedělní mši svaté v některém z kostelů naší farní rodiny. Počet volených členů pastorační rady by měl být dva (Brodek, Citov) až tři (Rokytnice). K nim se pak přidají další lidé vybraní a oslovení na přání duchovního otce. Celkový počet členů volených i jmenovaných by nakonec mohl být kolem dvanácti. Přitom je třeba dodržet pravidlo, že počet členů jmenovaných farářem nepřesahuje v žádné farnosti počet členů vzešlých z volby mezi věřícími.


Volby do pastorační rady 2017 – farnost Rokytnice u Přerova
Volby do pastorační rady 2017 – farnost Brodek u Přerova
Volby do pastorační rady 2017 – farnost Citov u Přerova


Pokud by si někdo z důvodu chybějících zkušeností nebyl jistý smyslem volby pastorační rady farnosti, ať se zamyslí nad následující situací. Při jedné ze svých nedělních návštěv v rodinách byl otec Tomáš dotázán na budoucnost farnosti slovy: „Tak co máte v plánu?“ Jeho odpověď byla rychlá: „Pokud je tato otázka myšlena v jednotném čísle, pak určitě není správně položená.“

Připravujeme první cyklovýlet pro mladé

Nabízený výlet plný dobrodružství zahrnuje dvě etapy jízdy na kole. V neděli 7.5. odpoledne se z našich farností vydáme nejprve na Svatý Kopeček u Olomouce (trasa asi 30 km, mapa). V pondělí 8.5. pak budeme pokračovat směrem na Jívovou zpět domů přes Mariánské údolí (trasa asi 60 km, mapa). V zoologické zahradě si před spaním dopřejeme speciální prohlídku s výkladem zajímavostí ze života zvířat.

Z důvodu neobvykle chladného počasí zajistíme raději nocleh pod střechou v prostorách Norbertina sester premonstrátek. Původně ohlášené přespávání pod širákem podnikneme při jiné příležitosti. Abychom toho netahali moc na zádech, spacáky a karimatky nám na místo přenocování přiveze doprovodné vozidlo.

Společnou mši svatou bychom rádi slavili ve farním kostele v Jívové, který byl dostavěn roku 1720 po Kristu. Někde u Smilovského mlýna si chytíme a na ohni připravíme něco k obědu.

Podmínky a předpoklady

Minimální věková hranice pro účast je 12 let (individuální výjimky jsou možné po dohodě s farářem). K dalším podmínkám patří dostatečná fyzická zdatnost a funkční jízdní kolo vhodné do kopcovitého terénu. Doporučujeme účastníkům, aby si na přiložených mapách předem prostudovali výškový profil trasy.  

Přihlášky do konce dubna

Za místo na spaní, potraviny na vaření a vstup do zoo zaplatí každý přihlášený účastník z naší farní rodiny pouhých 150,- Kč. Není to skvělé? Svoje přihlášky (nebo dotazy) směřujte co nejdříve na farní kancelář. Děkujeme.

Informace „last minute“ pro přihlášené účastníky

ilustrační foto

Svědectví o Božím milosrdenství

Před zahájením první nedělní mše svaté po svém návratu z léčení přečetl otec Tomáš věřícím zprávu odeslanou jeho předchůdci, otci Pavlovi. Píše se v ní mimo jiné toto:

„Ahoj Pavle, … když jste se u nás sešli v lednu, ani ve snu mě nenapadlo, co mě hned na druhý den potká. Teď chválím Pána za jeho milosrdenství, neboť mi na prosby mnohých svých přátel nejen ponechal život a nezbytné zdraví pro službu v církvi, ale také se pustil do radikální léčby mého srdce. Vidím v tom mimo jiné nečekané vyslyšení vlastních modliteb za kněze a bojím se o jediné, abych se brzy nevrátil do starých kolejí.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že modlit se za posvěcení kněží je nebezpečné. Pán by nás totiž mohl vzít za slovo. 🙂

Zítra se po pěti týdnech vracím k rokytnickému oltáři a postupně navazuji jednu přetrženou nitku své práce za druhou. Děkuji Pánu za své rodiče, kteří o mě vzorně pečovali po propuštění z nemocnice. Děkuji také za své bratry dominikány, kteří mi spontánně nabízeli tutéž službu. Děkuji za pozdravy a návštěvy mnohých přátel včetně bratří kněží. Děkuji v neposlední řadě všem Služebníkům za vaše vytrvalé modlitby. Prosím tě, buď tak laskav a vyřiď toto poděkování ostatním, až budeš mít příležitost. Zároveň doufám, že se ti na novém působišti daří zapouštět kořeny a máš se dobře. Až budeš chtít, stav se někdy u mě na kus řeči. Velmi rád tě uvidím.“