Archiv rubriky: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Za svatým Jakubem trochu jinak

Milí bratři a sestry,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník Rokytnické bludičky, tj. nočního turistického pochodu pod ochranou apoštola Jakuba, který se koná v sobotu 14.9.2019 u nás v Rokytnici.

Přestože jde převážně o sportovně společenskou událost otevřenou pro širokou veřejnost, nechybí jí ani duchovní rozměry. Název Bludička odkazuje na složitost naší doby, ve které mnozí lidé ztrácejí víru v dobro a lásku i naději na nějaký vyšší smysl svého každodenního konání. Proto už tradičně nabízíme účastníkům pochodu vedle mapy také malý dárek s duchovním významem. Letos to bude pamětní obrázek s povzbudivou myšlenkou pro chvíle ztišení.        

Otec Tomáš zve věřící účastníky pochodu i další občany do místního kostela sv. Jakuba, kde bude před startem akce v 17:00 za poutníky sloužena mše svatá s nedělní platností

Kostel zůstane otevřen i v pozdější večerní či noční hodině, aby ti, kteří pojmou pochod jako pouť, mohli po návratu z cesty apoštola Jakuba navštívit. U krásného gotického reliéfu světce bude možné položit prosbu o přímluvu za své potřeby. Cesta kostelem bude vyznačena svíčkami. Očekáváme, že chrám zavře své brány až po půlnoci, kdy dorazí domů poslední účastníci. To předpokládá ochotu ke spolupráci ze strany farníků, kteří na pochod jít nemohou nebo nechtějí, ale rádi se zapojí do noční modlitební štafety. Předem děkujeme! 

Registrace účastníků pochodu je od 18-19 hodin u místního rybníku v rybárně. Vybrat si můžete okruh dlouhý 12 nebo 25 km. Na cestu dostanete popis trasy a telefonní číslo na pořadatele (kdyby bylo třeba rady či pomoci). U kratší trasy máme pro zájemce přichystaný početní úkol, aby jim to lépe ubíhalo.  

Mimořádný čas otevřených bran kostela v Rokytnici můžete díky ochotě místní farnosti využít po celý večer od 20 do 24 hodin. 

Po cestě pochodu bude několik kontrolních stanovišť. Občerstvit se můžete také v místních hospůdkách. V cíli vás čeká účastnický list, odznak, čaj, chleba se sádlem/máslem, radostný úsměv pořadatelů i nebeského patrona naší Hanácké Compostely.

Těšíme se na vás
Kulturní spolek Rokytnice

 

Velké poděkování obecnímu úřadu

Jménem obyvatel naší obce děkujeme obecnímu úřadu v Rokytnici za nezištnou spolupráci s farností při obnově drobné sakrální architektury i radikálním úklidu na farní zahradě.

O hodové neděli (28.7.) byla do nově zrekonstruované kapličky u pálenice slavnostně přenesena socha Neposkvrněné Panny Marie, která byla krátce předtím v kostele posvěcena a vystavena veřejné úctě. Úcta a láska k Ježíšově Matce patří odedávna mezi nejcennější duchovní poklady naší kultury. Kéž nám na její přímluvu Bůh pomáhá vytvářet v naší obci prostředí, kde se nikdo nebude cítit opuštěný!

Letní brigáda na farní zahradě (20.7.) vedla za pomoci obecní techniky k odstranění suchých stromů a větví, které dlouhodobě překážely při sečení trávy. Tímto nezbytným zásahem jsme započali proces postupné revitalizace pozemku v souladu s deklarovaným úmyslem zpřístupnit časem tuto velikou zahradu veřejnosti. Na to si ale budeme muset ještě několik let počkat.