Archiv rubriky: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Za svatým Jakubem trochu jinak

Milí bratři a sestry,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník Rokytnické bludičky, tj. nočního turistického pochodu pod ochranou apoštola Jakuba, který se koná v sobotu 14.9.2019 u nás v Rokytnici.

Přestože jde převážně o sportovně společenskou událost otevřenou pro širokou veřejnost, nechybí jí ani duchovní rozměry. Název Bludička odkazuje na složitost naší doby, ve které mnozí lidé ztrácejí víru v dobro a lásku i naději na nějaký vyšší smysl svého každodenního konání. Proto už tradičně nabízíme účastníkům pochodu vedle mapy také malý dárek s duchovním významem. Letos to bude pamětní obrázek s povzbudivou myšlenkou pro chvíle ztišení.        

Otec Tomáš zve věřící účastníky pochodu i další občany do místního kostela sv. Jakuba, kde bude před startem akce v 17:00 za poutníky sloužena mše svatá s nedělní platností

Kostel zůstane otevřen i v pozdější večerní či noční hodině, aby ti, kteří pojmou pochod jako pouť, mohli po návratu z cesty apoštola Jakuba navštívit. U krásného gotického reliéfu světce bude možné položit prosbu o přímluvu za své potřeby. Cesta kostelem bude vyznačena svíčkami. Očekáváme, že chrám zavře své brány až po půlnoci, kdy dorazí domů poslední účastníci. To předpokládá ochotu ke spolupráci ze strany farníků, kteří na pochod jít nemohou nebo nechtějí, ale rádi se zapojí do noční modlitební štafety. Předem děkujeme! 

Registrace účastníků pochodu je od 18-19 hodin u místního rybníku v rybárně. Vybrat si můžete okruh dlouhý 12 nebo 25 km. Na cestu dostanete popis trasy a telefonní číslo na pořadatele (kdyby bylo třeba rady či pomoci). U kratší trasy máme pro zájemce přichystaný početní úkol, aby jim to lépe ubíhalo.  

Mimořádný čas otevřených bran kostela v Rokytnici můžete díky ochotě místní farnosti využít po celý večer od 20 do 24 hodin. 

Po cestě pochodu bude několik kontrolních stanovišť. Občerstvit se můžete také v místních hospůdkách. V cíli vás čeká účastnický list, odznak, čaj, chleba se sádlem/máslem, radostný úsměv pořadatelů i nebeského patrona naší Hanácké Compostely.

Těšíme se na vás
Kulturní spolek Rokytnice

 

Velké poděkování obecnímu úřadu

Jménem obyvatel naší obce děkujeme obecnímu úřadu v Rokytnici za nezištnou spolupráci s farností při obnově drobné sakrální architektury i radikálním úklidu na farní zahradě.

O hodové neděli (28.7.) byla do nově zrekonstruované kapličky u pálenice slavnostně přenesena socha Neposkvrněné Panny Marie, která byla krátce předtím v kostele posvěcena a vystavena veřejné úctě. Úcta a láska k Ježíšově Matce patří odedávna mezi nejcennější duchovní poklady naší kultury. Kéž nám na její přímluvu Bůh pomáhá vytvářet v naší obci prostředí, kde se nikdo nebude cítit opuštěný!

Letní brigáda na farní zahradě (20.7.) vedla za pomoci obecní techniky k odstranění suchých stromů a větví, které dlouhodobě překážely při sečení trávy. Tímto nezbytným zásahem jsme započali proces postupné revitalizace pozemku v souladu s deklarovaným úmyslem zpřístupnit časem tuto velikou zahradu veřejnosti. Na to si ale budeme muset ještě několik let počkat.

Nový akolyta v Rokytnici

Na základě žádosti a doporučení duchovního správce pověřil dnes otec arcibiskup Jan Graubner našeho bratra

Františka Chovance
z Rokytnice

službou výpomoci při podávání svatého přijímání věřícím a v nepřítomnosti kněze také  vystavování Eucharistie k adoraci bez svátostného požehnání.

Toto pověření platí pouze na území farností spravovaných otcem Tomášem a je časově omezeno do konce roku 2021. Liturgický obřad, při kterém bude František do své služby uveden, proběhne při mši svaté v Rokytnici tuto neděli (14.7.). Dobrořečme Pánu!

Rozšiřujeme nabídku hodin náboženství

Zatímco se všichni – děti, rodiče i učitelé – těšíme na prázdniny, přichází naše farnost s nabídkou, která tady dosud nebyla. Od září 2019 bude možné chodit do náboženství pro druhý stupeň nejen v Brodku, ale také na faře v Rokytnici. Starší děti si tak nově mohou vybrat místo, den (středa nebo čtvrtek) i hodinu, která jim lépe vyhovuje. 

Děkuji paní katechetce Markétě Matlochové za její ochotu zapojit se do výuky. Pro ty, kdo ji neznáte, můžu prozradit, že je to žena velmi podnikavá, která pracuje na Centru pro rodinu v Olomouci, náboženství učí už mnoho let a má za sebou také zkušenost pastoračně misijní práce ve FATYMu na Vranově u Brna, kde vzniká známý křesťanský časopis Milujte se! V našem děkanátu zastává Markéta funkci zástupkyně a koordinátorky všech katechetů, takže pro nás například řídila přípravu květnového výletu s dětmi do Rožnova.   

Celý plán výuky náboženství ve školách i na farách pro školní rok 2019/20 je již připraven. Pokud jste na něj zvědaví, mrkněte na přiloženou přihlášku. Zatím ale mysleme především na prázdniny a snažme se je prožít ve zdraví a radosti.

S požehnáním
+ otec Tomáš

KE STAŽENÍ
Přihláška do náboženství 2019