Archiv rubriky: Rokytnice

ze života rokytnické farnosti

Připravuje se kniha Uprostřed africké svobody

„V Česku máme větší pořádek, ale chybí nám úsměv v dešti,“
zjistila během několika posledních let Vendy Pavláčková
z rokytnické farnosti, která nechala svoje srdce v Keni.

Ve své připravované knize podává autorka poutavé svědectví
o dobrovolnických zkušenostech  z Afriky s cílem
získat prostředky pro další pomoc chudým dětem.

Posuďte sami
a chcete-li se zapojit, pomozte jí.

DĚKUJEME!

Betlémské světlo

MŠE SVATÁ
S PŘIVÍTÁNÍM BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

ROKYTNICE, neděle 22.12. v 7:30
BRODEK, neděle 22.12. v 9:15
CITOV, neděle 22.12. v 10:45

Požehnaný plamínek z Betléma pro vás hoří v našich kostelích až do 26. prosince.

Za svatým Jakubem trochu jinak

Milí bratři a sestry,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník Rokytnické bludičky, tj. nočního turistického pochodu pod ochranou apoštola Jakuba, který se koná v sobotu 14.9.2019 u nás v Rokytnici.

Přestože jde převážně o sportovně společenskou událost otevřenou pro širokou veřejnost, nechybí jí ani duchovní rozměry. Název Bludička odkazuje na složitost naší doby, ve které mnozí lidé ztrácejí víru v dobro a lásku i naději na nějaký vyšší smysl svého každodenního konání. Proto už tradičně nabízíme účastníkům pochodu vedle mapy také malý dárek s duchovním významem. Letos to bude pamětní obrázek s povzbudivou myšlenkou pro chvíle ztišení.        

Otec Tomáš zve věřící účastníky pochodu i další občany do místního kostela sv. Jakuba, kde bude před startem akce v 17:00 za poutníky sloužena mše svatá s nedělní platností

Kostel zůstane otevřen i v pozdější večerní či noční hodině, aby ti, kteří pojmou pochod jako pouť, mohli po návratu z cesty apoštola Jakuba navštívit. U krásného gotického reliéfu světce bude možné položit prosbu o přímluvu za své potřeby. Cesta kostelem bude vyznačena svíčkami. Očekáváme, že chrám zavře své brány až po půlnoci, kdy dorazí domů poslední účastníci. To předpokládá ochotu ke spolupráci ze strany farníků, kteří na pochod jít nemohou nebo nechtějí, ale rádi se zapojí do noční modlitební štafety. Předem děkujeme! 

Registrace účastníků pochodu je od 18-19 hodin u místního rybníku v rybárně. Vybrat si můžete okruh dlouhý 12 nebo 25 km. Na cestu dostanete popis trasy a telefonní číslo na pořadatele (kdyby bylo třeba rady či pomoci). U kratší trasy máme pro zájemce přichystaný početní úkol, aby jim to lépe ubíhalo.  

Mimořádný čas otevřených bran kostela v Rokytnici můžete díky ochotě místní farnosti využít po celý večer od 20 do 24 hodin. 

Po cestě pochodu bude několik kontrolních stanovišť. Občerstvit se můžete také v místních hospůdkách. V cíli vás čeká účastnický list, odznak, čaj, chleba se sádlem/máslem, radostný úsměv pořadatelů i nebeského patrona naší Hanácké Compostely.

Těšíme se na vás
Kulturní spolek Rokytnice