Pozvání k modlitbě na Svatý Kopeček

V rámci letošních Odpustkových slavností, které se na Svatém Kopečku uskuteční ve dnech 20.–22. srpna 2023, bude hostem farnosti apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který bude hlavním celebrantem nedělní mše svaté a odpoledne hostem besedy. V dalších dnech se duchovního doprovázení ujali olomoučtí bratři jezuité, kteří si připravili také krátké přednášky na téma svatosti.

image:Image 38/source/orig/37182_25353_0_svaty-kopecek-1-scaled.jpg

Program slavností:

Neděle 20. srpna

10.00 Mše svatá s uctěním milostného obrazu, hlavní celebrant Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR

14.00–14.45 Beseda s Mons. Jude Thaddeusem Okolo, arcibiskupem a apoštolským nunciem v ČR ve Francouzském sále na faře

Pondělí 21. srpna

9.00 Mše svatá

10.00–11.00 Eucharistická adorace

16.00–16.30 Eucharistická adorace

16.30–17.00 Zpívané mariánské nešpory

17.00 Mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje P. Michal Altrichter SJ

18.00–18.30 Přednáška v bazilice P. Michala Altrichtera SJ na téma svatosti

Úterý 22. srpna

9.00 Mše svatá

10.00–11.00 Eucharistická adorace

16.00–16.30 Eucharistická adorace

16.30–17.00 Zpívané mariánské nešpory

17.00 Mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje P. Miroslav Herold SJ

18.00–18.30 Přednáška v bazilice P. Miroslava Herolda SJ o svaté Pavlíně, patronce města Olomouce

Zdroj: www.maticesvatokopecka.cz