Odešli paní Eliška Horníčková (1961) a pan František Němčák (1956)

V sobotu 19. 8. v 11.00 se na hřbitově v Rokytnici koná obřad posledního rozloučení s panem Františkem Němčákem z Rokytnice.

* * *

Po dlouhé nemoci odešla vstříc svému Pánu také paní Eliška Horníčková, roz. Oharková, Rokytnice 98. Její pohřeb se koná v pondělí 21. 8. ve 14.00 při mši svaté v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po modlitbách za spásu jejich nesmrtelné duše bude tělo pana Němčáka uloženo do rodinného hrobu, zatímco tělo paní Horníčkové bude nejprve převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí! Ať odpočívají v pokoji!