Odešel pan Zdeněk Zrnka (1955)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Zrnka
Tylova 325, Brodek u Přerova

 

Pohřeb se koná
v sobotu 1. 7. v 11.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno na městský hřbitov do Přerova, kde bude obřad zakončen uložením rakve do rodinné hrobky.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!