Odešla paní Růžena Mrázková (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Růžena Mrázková,
roz. Zatloukalová

Rokytnice 87

Pohřeb se koná
v pondělí 11.4. v 15.00
v kostele sv. Jakuba.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.